Pretraga
Close this search box.

Analize Poljopvrednog fakulteta u Zemunu: Značaj međuuseva

Poljoprivredna stručna služba Prema analizama Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, – ovogodišnja prolećna setva će od prethodne biti skuplja oko 30 odsto.

Zbog visokih cena veštačkog đubriva i goriva, prošlogodišnja jesenja setva bila je oko 50 odsto skuplja u odnosu na 2021. godinu. Klimatske promene, troškovi energije, mineralnih đubriva i drugih imputa imaće sve veći uticaj na poljoprivrednu proizvodnju u narednim godinama. Plodored je jedina agrotehnička mera koja ne zahteva materijalna ulaganja već samo poštovanje određenih principa pri određivanju redosleda gajenja useva. Nepoštovanje plodoreda ili gajenje useva u monokulturi, pored nižeg prinosa, dovodi do povećanih troškova proizvodnje.

Većina proizvođača setvenu strukturu određuje na osnovu trenutne cene nekog poljoprivrednog proizvoda, a to je samo jedan od faktora koji bi trebalo da utiču na to koja će kultura biti posejana. Dolazi period kada mnogi proizvođači razmišljaju o mogućnostima da svoje njive iskoriste racionalnije. Sve više se javlja potreba za intenzivnijim plodoredom uz prisustvo useva na parceli tokom cele godine.

Međuusevi predstavljaju čiste useve ili njihove smeše između dva glavna useva. U pogledu vremena setve najčešće se seju kao ozimi međuusevi, zatim naknadni i postrni usevi.

Najčešće se gaje van vegetacije, kao ozimi usevi, uključujući veći broj vrsta iz različitih familija (Fabacae, Poacae, Brassicacae itd.) Pored čistih kultura i njihovih smeša, međuusevi se mogu sejati i kao združeni, kada se usejavaju između redova glavnog useva.

Njihov značaj ispoljava se u:

Smanjenju upotrebe mineralnih azotnih đubriva kroz fiksaciju atmosferskog azota; smanjenje troškova đubrenja se ostvaruje korišćenjem prvenstveno leguminoznih krmnih biljaka kao ozimih međuuseva.

Čuvanju zemljišne vlage i sprečavanju ispiranja hraniva, povećanju sadržaja organske materije; oni praktično sprečavaju ispiranje azota na dva načina. S jedne strane usvajaju azot za svoje potrebe, a sa druge strane, koristeći vlagu iz zemljišta, smanjuju količinu vode putem koje bi moglo doći do ispiranja. Posebno se ističe raž, pšenica, ječam, ovas, od trava engleski ljulj. Pojedini međuusevi sa dubokohodnim korenom dobre usisne moći, značajni su za očuvanje određenih makroelemenata (kalcijum i magnezijum) koji su takođe skloni ispiranju putem vode. Lupine svojim korenskim izlučevinama (kiseline) dovode fosfor u pristupačni oblik za biljke.

Kontroli erozije; kao brzorastući usevi, međuusevi brzo sklapaju redove biljaka i svojom nadzemnom vegetativnom masom štite zemljište od pljuskova, smanjujući pojavu pokorice i erozije izazvane vetrom i kišom.

Smanjenju upotrebe herbicida i ostalih vrsta pesticida (suzbijanje korova, bolesti, štetočina i nematoda); međuusevi su brzorastući usevi, gustog sklopa čime suzbijaju korove izrazitom konkurencijom za vodu, hraniva i svetlost. Sudanska trava suzbija korove putem korenskih izlučevina-prirodnih herbicida, alelopatijom. Pojedini međuusevi kao što su biljke iz familije kupusnjača i facelija (Phacelia tanacetifolia) svojim prisustvom na njivi utiču na smanjenje prisustva ili totalno eliminišu nematode.

Pojedine smeše međuuseva (travno-leguminozne) mogu se koristiti kao malč (pokrovnost) koji sprečava porast korova u početnim fazama porasta glavnog useva. Malč može biti od pokošenih međuuseva ili tzv. živi malč.

Kao organska, zelenišna đubriva, međuusevi utiču pozitivno na strukturu zemljišta, ovećavaju infiltraciju, poljski vodni kapacitet zemljišta, kapacitet izmene katjona i zadržavanje biljnih hraniva. Očuvanju kvaliteta vode; očuvanju životne sredine; biološke raznolikosti i zdravlja uopšte.

Uključivanje međuuseva u sistem biljne proizvodnje može biti od koristi, kako sa ekološkog, tako i sa ekonomskog aspekta proizvodnje. Međuusevi mogu povećati prinose glavnih useva i istovremeno, mogu smanjiti troškove proizvodnje, povećati profit, pa čak i stvoriti nove izvore prihoda.

Tagovi:

Pročitajte još: