Batajnica u petak bez isporuke gasa

Zbog izvođenja radova na gasnim objektima Radne jedinice “Transport” Beograd, u petak, 03.06.2022. godine, u vremenu od 08:00 do 22:00 časa, doći će do kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa za potrošače koji se tim energentom snabdevaju sa Glavne merno regulacione stanice – GMRS “BATAJNICA”.

Operator transportnog sistema je o ovim radovima obavestio operatora distributivnog sistema:

ODS JP “SRBIJAGAS”, NOVI SAD, kao i krajnjeg kupca

TO BATAJNICA

Očekivani završetak radova i prestanak kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa je u PETAK, 03.06.2022. godine oko 22:00 časa, nakon čega će OTS – Operator transportnog sistema otpočeti sa normalnom isporukom gasa.

Tagovi:

Pročitajte još: