Da li ste znali da je ova građevina postojala u Zemunu pre 100 godina!

Nekadašnji ukras grada Zemuna u periodu od 6. Oktobar 1898 – 22. Oktobar 1944. Legat pokojnog Gradskog Fizika Paula Fissingera koji je svojom oporukom od 300 fr. ostavio Gradskoj upravi Zemuna da podignu Meteorološki Stub.

Aparat i sam Stub su nabavljeni iz Nemačke fabrike „ALT ELBERHART & JAGER“ iz Ilmenau.

Stub je lepe metalne konstrukcije ,a ima oblik četvorostrane prizme čije su ploče okrenute prema sever, jugu ,zapadu i istoku.

U samom stubu se nalaze sledeći aparati:

Jedan termometar sa živom sa Celzijevom skalom i Reamurovom skalom

Jedam minimum-maximum termometar sa Sixovom dvostrukom skalom.

Jedan Aneroid Barometar

Jedan Barometar sa Živom

Vlagomer

Jedan maximum-minimum termomrtar po Fisteru

Jedam metalni Stub 2,5 metra za merenja temperature Tla u 2 metra celicnoj cevi,a skala mu iznosi 0,5.Montiran pored stuba i pokriven je staklenom plocim radi lakšeg očitavanja.

Merač vodostaja Dunava

Beleženje stanja na stubu citali su učenici Kraljeve realne Gimnazije svaki dan u 7 i 30. Četiri učenika su po osam dana u smeni su očitavala i slala izveštaj gradonačelniku F. Kosovcu.

Uništen od strane Partizana prilikom ulaska u Zemun 22 oktobra 1944. pucajuci u njega, rečeno im je da je to Nemačka prislušna stanica.

Tagovi:

Pročitajte još: