Da li znate da je u Zemunu postojala komisija za Veštičarenje?

Zemunska komisija za Veštičarenje iz 1765 godine.

Po opisu Ignjaca Soprona u Zemunu u ta daleka vremena postojala je i komsija za Veštičarenje.

To je doba kad su se u Zemunu javljali procesi o Veštičarenju, a Zemunski magistrat je osnovao komisiju.Članovi komisije koji su bili angažovani su za taj posao dobijali čak i dnevnice. Neka viša sila kako kaže Sopron tražila se i u mnogim ljudskim radnjama,koje s njom nisu stajale u nikakvoj vezi.

Lov na veštice u našim krajevima odvijao se u 18. i 19. veku. Ovdašnjim vešticama sudili su seljaci, a kazne su znale da budu jezivije od lomače. Meštani su ih potapali u Dunav. O ovim dešavanjima nema mnogo podataka i sačuvanih dokumenata, ono što se zna da su veštice bile izuzetno ozloglašene u narodu i da se sa njima okrutno postupalo.

Tagovi:

Pročitajte još: