Danas ove ulice u Zemunu bez struje!

08:30 – 13:30

Antona Klemenčića: 1-3, Naselje Zemun: Djordja Lobačeva: 4,12,20,26,34-36,1a-7,11,19-21,25-29,33, Drenička: 2-10,1-11, Naselje Zemun Polje: Dejana Dubajića : 4-6,10-14,18-24,28,32-40,44-50,1-7,11,17b-19,23,27,31a-45,51, Franje Krča: 160,166,170,174,99,103-105,109-111,115, Jazačka: 2-16,20-26,34-38,46,1-7,11-15,19-23,27,31-31,43, Jeremije Stanojevića : 8-14,18-28,34,38,46,50-52,5,9-15a,19-23,27-29,37a,41-49,475, Ljubotenska: 2-8,12-14,20-22,26-28,1,5-7,11-17,21,25,29,33, Matejička: 4-8,16-16,1-7,11-13, Negovana Ljubinkovića: 4-32,36-42,48-58,62-66,72-74,1-7,11-71,77-85,89-93,97-103, Psačka: 15-17,23, Raniluška: 7,21, Srbička: 12,3-5,9-15, Tronoška : 4-14,18-20,28-38,44-48,54-58,1-3,7-7,11,15-17,27-31a,45, Vojlovička: 4a,18,22-24,28-30,11b-15,37-37a, Živojina Ćuluma : 2-2a,6-8,12-22,26-30,5-9,17,

Tagovi:

Pročitajte još: