Ekonomska škola „Nada Dimić“ u Zemunu obeležava 140 godina od osnivanja

Ekonomska škola „Nada Dimić“ u Zemunu ove godine obeležava 140 godina uspešnog rada, čiji ugled i tradiciju dugu tri veka potvrđuju i krase generacije maturanata koje su završavale ovu školu.

Osnovana je 1883. godine kao dvorazredna Trgovačka škola u okviru sedmorazredne zemunske Gimnazije. Zemun je tada pripadao Austrougarskoj monarhiji, u administrativnoj nadležnosti Zemaljske vlade u Zagrebu. Bilo je to vreme privrednog uspona Zemuna. Zbog pograničnog položaja grada između Austrougarske monarhije i Kraljevine Srbije javila se potreba za stručnijim obavljanjem poslova u privredi i administraciji, zbog čega je osnivanje stručnih škola krajem 19. veka bilo neophodno i korisno.

Godine 1891. škola se transformisala u trogodišnju, a 1909. godine u četvorogodišnju školu pod nazivom „Kraljevska trgovačka akademija“. Do 1910. godine školu su pohađali samo muškarci, a od te godine dozvoljen je upis i ženske dece. Tako je iste godine broj upisanih učenika iznosio tačno 100, dok je samo deset godina ranije 1889. u oba odeljenja ukupan broj učenika bio 18. Ovaj podatak nema samo statističku vrednost. On govori o ugledu koji je škola sticala godinama, najviše zahvaljujući stručnim i sposobnim kadrovima. Za vreme Prvog svetskog rata škola nije radila dve godine, od 1914. do 1916. Posle rata, u novoj državi, Kraljevini SHS, škola se, sada pod imenom „Državna trgovačka akademija“ 1924. godine odvojila od Gimnazije, ali je ostala sa njom u istoj zgradi sve do 1964. godine.

Posleratne godine bile su teške. U novoj Jugoslaviji, u kojoj će komunistička vlast dati pečat ostatku veka, zemunska Ekonomska škola tražiće svoj put. Zgradu Gimnazije napustila je 1964. godine i preselila se u zgradu u Ulici 22. oktobra, u kojoj se nalazi i danas. Prateći razvoj društva, Škola se prilagođavala i menjala prema zahtevima školskih reformi, ali je i više puta menjala naziv. Ime narodnog heroja Nade Dimić nosi od 1968. godine, a današnji naziv Ekonomska škola „Nada Dimić“, dobila je 1987.

Osnovana pre 140 godina je jedna od najstarijih škola u Srbiji i ima povoljnu lokaciju i pokriva Opštinu Zemun, Novi Beograd i Surčin sa okolnim naseljima.

Najveći broj učenika produžava svoje školovanje na visokim školama i fakultetima, a veliki broj članova kolektiva su bivši učenici ove škole.

Svake godine 3. novembra se tradicionalno proslavlja Dan škole priredbom sa učenicima, članovima kolektiva i gostima.

Između ostalog najpoznatiji učenici škole su: Denis Šefik, Novica Veličković, Milan Aleksić, Marko Gudurić, Marina Ćosić…

Tagovi:

Pročitajte još: