(FOTO) ODRŽANA 29. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

U sredu, 20. marta 2024. godine održana je 29. sednica Skupštine Gradske opštine Zemun.

Na početku zasedanja odbornici su usvojili Izveštaj Komisije za administrativna i mandatna pitanja kojim su potvrđeni mandati odbornici Damirki Vidović, sa izborne liste Dr Vojislav Šešelj-Srpska radikalna stranka i odborniku Zoranu Kragoviću, sa izborne liste Aleksandra Vučić – Za našu decu.Zatim usvojen je Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije za 2023. godinu, kao i Godišnji plan rada Štaba za 2024. godinu. Odbornici su upoznati o preduzetim preventivnim i operativnim merama zaštite i spasavanja stanovništva i materijalnih dobara na teritoriji GO Zemun, u toku 2023. godine, usled elementarnih nepogoda, ugroženosti životne sredine i akcidenata. Kako se u izveštaju ističe, sagledano je stanje lokalnih nekategorisanih puteva, divljih deponija, klizišta i odrona. Mapirane su kritične tačke u cilju sprovođenja operativnih mera odbrane od poplava i preduzete neophodne mere na uklanjanju uočenih nedostataka na ugroženom području u koordinaciji sa JVP ”Srbijavode” i VP ”Galovica”.U skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katasrofa i upravljanju vanrednim situacijama izrađena je Procena rizika od katastrofa za Gradsku opštinu Zemun. Planom za tekuću godinu Štab je predvideo kontinuirano preduzimanje preventivnih mera u cilju smanjenja rizika, te praćenje opasnosti, informisanje i obaveštavanje stanovništva o rizicima i preduzetim preventivnim merama u cilju smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i umanjenja posledica na stanovništvo u svim nepredviđenim i vanrednim situacijama.Odbornici su usvojili Zaključak kojim se utvrđuje da je uređenje naselja Zemun Polje od neposrednog interesa za građane Zemuna. Naslanjajući se na Strategiju razvoja grada Beograda 2027, kao krovnog akta, kojim je razvoj i unapređenje gradskih optšina jedan od prioriteta, a imajući u vidu porast broja stanovništva i izgradnju velikog broja stanova za socijalno stanovanje, uređenje centra naselja Zemun Polje je od vitalnog značaja za kvalitetniji i sadržajniji život građana.Predsednik Skupštine Miroslav Gajić, zahvalio se odbornicima na posvećenosti u radu što se reflektuje kroz podnošenje inicijativa i konstruktivnih predloga koji direktno utiče na pokretanje radova u komunalnoj i saobraćajnoj infrastrukturi.

Tagovi:

Pročitajte još: