(FOTO) Održane tribine u Zemunu za priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu

Predsednik Gradske opštine Zemun Gavrilo Kovačević sa saradnicima organizovao je niz tribina u zemunskim naseljima kako bi se građanima pružile neophodne informacije prilikom pojednostavljenog prijavljivanja za priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu (struju, vodu, gas, grejanje i kanalizaciju) jer su rokovi za podnošenje zahteva kratki, od 15. septembra do 15. oktobra.

Prve tri tribine održane su 8. i 9. septembra u Grmovcu, Batajnici i Busijama, a do srede će biti održane u Zemun Polju, Ugrinovcima, Altini i centru Zemuna. Cilj tribina je sveobuhvatno informisanje građana o administrativnim procedurama, potrebnim dokumentima i načinu prijave. Građanima koji su prisustvovali tribinama u velikom broju podeljeni su neophodni obrasci za prijavu, a koji se mogu preuzeti i na sajtu Gradske opštine Zemun.

”Ovo je mogućnost da preko Opštine dobijete odobrenje za uvođenje komunalnih priključka. Posle toga je druga faza, komunikacija sa javnim komunalnim preduzećima i realizacija priključivanja od strane Elektrodistribucije, Beogradskog vodovoda i kanalizacije i Srbije gasa. Vrlo je jednostavna procedura i bilo bi šteta da ne podnesete zahtev. Naša želja je da svi što jednostavnije dobiju legalne komunalne priključke. Uspostavili smo saradnju sa notarskim kancelarijama u cilju što lakše overe dokumenata i uputili geometre sa teritorije Gradske opštine Zemunu o predstojećim aktivnostima kako bi bili maksimalno dostupni građanima da u kratkom roku reše pitanje geodetskih snimaka. Zato vas molim da ovu poruku prenesete svojim rođacima i komšijama kako bi svi iskoristili ovu mogućnost”, rekao je predsednik Kovačević.

Stupanjem na snagu Uredbe o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata, vlasnicima porodičnih stambenih objekata ili stana koji je izgradnjom, odnosno kupovinom trajno rešavao svoje stambeno pitanje omogućeno je podnošenje zahteva za privremeno priključenje na komunalnu infrastrukturu uz minimalnu dokumentaciju: zahtev, ličnu izjavu overenu kod notara, očitanu ličnu kartu, geodetski snimak i jedan od dokaza o pravu svojine na nepokretnosti.

Iako je rok za utvrđivanje ispunjenosti uslova 15 dana, predsednik Gradske opštine Zemun kaže da će se Opština potruditi da u svega nekoliko dana nakon prijave budu izdata obaveštenja o ispunjenosti uslova za privremeni priključak i ista prosleđena komunalnim preduzećima na dalje postupanje. Građani će o navedenom biti adekvatno obavešteni.

Zahteve za priključenje građani će od 15. septembra moći da podnesu na 7 različitih lokacija (Zemun-centar, Nova Galenika, Zemun Polje, Ugrinovci, Altina, Grmovci i Busije).

 

 

Tagovi:

Pročitajte još: