(FOTO) U OPŠTINI ZEMUN ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O STRATEGIJI ZA REŠAVANjE PITANjA IZBEGLICA I INTERNO RASELjENIH LICA

Gradska opština Zemun i poverenici i predstavnici Komesarijata za izbeglice organizovali su u Kancelariji za mlade GO Zemun javnu raspravu o predlogu Strategije za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2024. do 2030. godine.

Javnoj raspravi je prisustvovao član Veća Gradske opštine Zemun Boško Radovanović, a vodili su je zamenik komesara Svetlana Velimirović, Petar Anđić i Ana Đunović iz Komesarijata.Istaknuto je da je analizom rezultata važeća Strategija ispunila sve zacrtane ciljeve, da su mere efikasne, te da se nova značajno nadovezuje i nastavlja na postojeća rešenja.

Javna rasprava o predlogu nove Strategije je počela 19. februara i trajaće do 10. marta, dokle je i rok za učešće, dostavljanje predloga, sugestija, inicijativa i komentara.Prema planu, kroz šest meseci će se pristupiti izradi predloga Akcionog plana za sprovođenje Strategije za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica.

Trenutno je u Srbiji registrovano 24.897 izbeglica i 194.171 izbeglo i raseljeno lice – i za jedne i za druge je prioritetni problem rešavanje stambenog pitanja.

Tagovi:

Pročitajte još: