Pretraga
Close this search box.

Gradi se kompleks od 1290 stanova u Zemunu…

Užička kompanija Noldan planira da na „Lakat ktivini“ u Zemunu izgradi stambeno-poslovni kompleks sa osam lamela, vidi se iz idejnog rešenja koje je sastavni zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, a koji je kao nosilac projekta, Long Building Company podnela Ministarstvu zaštite životne sredine. Na 150.000 m2 predviđena je izgradnja 1.291 stanova, 93 lokala, i dva depadansa dečjih ustanova. Predviđeno je i 1.596 parking mesta.

Stambeno‐poslovni kompleks „Lakat krivina“ planira se na obodu naselja Altina, na parceli površine 19.1980 m2. Na lokaciji nalazi se komercijalni objekat distributivnog centra sparatnosti P sa pomoćnim objektom. Postojeći izgrađeni objekti na parceli su predviđeni za uklanjanje zbog planirane izgradnje, a postojeće trafo‐stanice se izmeštaju.

Strukturu kompleksa čini osam lamela sa aneksom u prizemlju i na prvom spratu, u formi zatvorenog gradskog bloka, spratnosti 4Po+P ‐ 4Po+P+9+PS, sa tri podzemne etaže ispod lamela broj 1, 2, 7 i 8 i delom lamela 3 i 6, odnosno četiri podzmne etaže ispod lamela 4, 5 i aneksa kao i delova lamela 3 i 6.

Kompleks je ukupne bruto površine 150.027,67 m2, od toga nadzemno je 97.367,15 m2, a podzemno 52.660,52 m2.

Objekti na parceli formiraju jedno unutrašnje dvorište, koje je namenjeno korisnicima kompleksa i drugo koje opslužuje depandanse dečije ustanove. Depandansi su smešteni u lameli 8. Depadanas DU 1 je projektovan na nivou prizemlja dok je depadans DU 2 projektovan na etaži prizemlja i prvog sprata.

Strukturu stanova čini četiri tipa u rasponu od jednosobnih do četvorosobnih, odnosno u rasponu od 33 do 158 m2. Ukupan broj stambenih jedinica je 1.291.

Predviđeno je i 93 lokala. Lokali za trgovinu i poslovanje u delu lamele 3, lamelama 4 i 5 kao i aneksu su projektovani kroz dve etaže pri čemu su lokali projektovani na etaži prizemlja dok su magancinski prostori projektovan na etaži podruma ‐1. Najveći lokal u aneksu projektovan je kroz tri etaže pa je lokal projektovan na prizemlju i prvom spratu sa pratećim magacinskim prostorom na nivou podruma ‐1. Svi dovetažni kao i troetažni lokali povezani su internim stepenicama sa magacinskim prostorom.

U garaži kompleksa, smeštenoj na tri podzemne etaže, planirano je 1.596 parking mesta.

Projektant je kompanija BK Tesla iz Beograda.

Tagovi:

Pročitajte još: