Informacija o radnom vremenu zanatskih i trgovinskih objekata u Zemunu na Dan primirja

Na osnovu Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda kojom se uređuje radno vreme trgovinskih formata i zanatskih objekata na Dan primirja u Prvom svetskom ratu 2023. godine, privredni subjekti koji obavljaju zanatsku i trgovinsku delatnost na teritoriji grada Beograda rade prema drugačijem rasporedu, saopštio je Sekretarijat za privredu.

U petak, 10. novembra, dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi i dr) moraju da rade najmanje od 9 do 18 časova.

Na Dan primirja u Prvom svetskom ratu, u subotu, 11. novembra, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 časova, dok nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo, pretežno neprehrambenog asortimana, kao i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni.

Benzinske stanice u vreme državnog praznika, na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda radiće od 00 do 24 časa, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 časova.

Dežurni prodajni objekti koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika.

Svi trgovinski i zanatski objekti u dane državnih praznika mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od radnog vremena navedenog u ovom saopštenju.

Tagovi:

Pročitajte još: