Home Društvo INFORMACIJE O PROGRAMU ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA

INFORMACIJE O PROGRAMU ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA

179
0

Grad Beograd, kao jedinica lokalne samouprave može da konkuriše na Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave.

Gradske opštine, među kojima je i GO Zemun ne mogu da budu deo ovog Programa.

U nadležnosti Grada Beograda, nakon potpisivanja Ugovora sa Ministarstvom rudarstva i energetike je da putem javnih poziva bira izvođače radova (privredne subjekte) i krajnje korisnike (fizička lica). Takođe Grad će formirati Komisiju za izbor krajnjih korisnika, kao i posebnu Komisiju za izlazak na teren i utvrđivanje izvedenih radova.

Stambeni objekti koji mogu biti predmet sufinansiranja putem ovog Pilot projekta treba da budu sagrađeni u skladu sa zakonom koji je važio u momentu njihove izgradnje.

Potrebno je da je objekat upisan prema zemljišnim knjigama tj. izgrađen pre donošenja Zakona o planiranju i  izgradnji, ili sagrađen u skladu sa građevinskom dozvolom (nije obavezna upotrebna dozvola), ili legalizovan u skladu sa Zakonom o ozakonjenju.

Za sufinansiranje radova mogu da konkurišu svi građani, kao i stambene zajednice.

Struktura troškova je trodelna i to: 50 % radova finansiraju domaćinstva,

25 % radova finansira Ministarstvo RE – Uprava za energetsku efikasnost, bespovratno i 25 % radova finansiraju jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd, bespovratno.

Troškove izrade potrebne dokumentacije za prijavu snosi vlasnik objekta i nije deo finansijske podrške projekta.

Očekuje se daće javni poziv za građane biti raspisan početkom jula meseca.

U toku je priprema ugovora sa bankama o povoljnom kreditiranju, tako da će u narednom ciklusu, koji se planira krajem godine, a najkasnije početkom 2022. građani sredstva moći da dobiju iz kredita.

Možete konkurisati za:

Zamenu spoljnih prozora i vrata

Postavljanje termičke izolacije zidova, krova, tavanica, zidova, podova…

Ugradnju novog izvora toplote koji kao gorivo koristi:

Nabavku kotla na drvnu biomasu (pelet, briket, sečka, pirolizu drveta) – prirodan gas – tečni naftni gas  (Kotao za gas može da se finansira, ali ne i priključak)

Ugradnju toplotne pumpe

Zamenu postojećeg kotla efikasnijim kotlom (grejač prostora ili kombinovani grejač),

Ugradnju toplotnih pumpi (grejač prostora ili kombinovani grejač),

Ugradnju elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi,

Opremanje radijatora sa termostatskim ventilima i ostalom neophodnom armaturom,

Opremanje sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili),

Zamenu postojećih i ugradnja novih efikasnih uređaja za klimatizaciju,

Zamenu postojećih ili ugradnjom novih sistema za ventilaciju sa rekuperacijom toplote;

Ugradnju solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here