Pretraga
Close this search box.

Modernizacija tehničko-putničke stanice Zemun

Trenutno se radi na hali za nove elektromotorne vozove, a u toku je testiranje opreme signalno-sigurnosnog sistema

Modernizacija i izgradnja novih sadržaja u Tehničko-putničkoj stanici Zemun, na ukupno 35 hektara između levog i desnog kraka pruge prema Novom Sadu, započeta je septembra 2019. Radovi su prvobitno bili oročeni na nešto više od dve godine, ali neplanirani problemi prolongirali su okončanje posla. Trenutni presek stanja na terenu kaže – do danas je okončana sanacija postojećih i izgradnja oko 95 odsto novih koloseka.

Završena je i sanacija postojeće i izgradnja nove kontaktne mreže, montaža opreme, kao i sanacija postojećih i izgradnja novih hidrotehničkih instalacija. Kako za naš list navodi Mašan Radojević iz „Srbijavoza”, završeni su i građevinski radovi na hali za održavanje putničkih kola sa aneksom i radionicama, na hali za spoljno pranje vozova, objektu za prijem i otpremu vozova, kao i na novoj kotlarnici sa kompresorskom stanicom.

– U toku su građevinski radovi na novoj hali za održavanje novih elektromotornih vozova. Trenutno se izvode i završni radovi na novim kolosecima i skretnicama, testiranje opreme signalno-sigurnosnog sistema, unutrašnji radovi na elektroenergetskim i termotehničkim instalacijama u objektima, zanatski radovi u svim objektima… – precizira Radojević.

Do okončanja celog posla u kompleksu TPS Zemun (poznatoj i kao Glavni depo Zemun) preostalo je da se završe građevinski i zanatski radovi na objektima, posle čega treba da se montira oprema za održavanje voznih sredstava koja je, dodaje Radojević, već nabavljena i spremna za montažu. Treba da se obave i završna podešavanja, ispitivanja i prijem izvedenih radova, nakon čega sledi procedura dobijanja upotrebne dozvole.

Prvobitni rok za završetak ovog projekta bio je novembar 2021, ali okončanje sveg posla je prolongirano, kako kaže Radojević, zbog situacije sa pandemijom virusa korona.

– Ta situacija je uticala na značajno odlaganje izvođenja radova. Na pomeranja roka su u tom trenutku uticala ograničenja koja su propisali organi Republike Srbije. Dalja kašnjenja na projektu su nastala kao posledica opšteg poremećaja u tokovima i ceni robe i materijala, ali i radne snage, koji su delom posledica pandemije i sa kojima se suočava celokupna svetska ekonomija – ističe Radojević.

Radovi u ovom kompleksu izvode se u skladu sa ugovorom koji su potpisali „Srbijavoz” i konzorcijum firmi „Energoprojekt niskogradnja”, „Energoprojekt oprema” i „Kolas rejl”. Vrednost posla je 50.854.876 evra, a projekat se finansira iz zajma koji je „Srbijavoz” ugovorio sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), uz garancije Vlade Srbije. Deo radova finansira se iz republičkog budžeta.

Kako podseća Radojević, po završetku izgradnje svih objekata, koloseka, postrojenja, opreme i instalacija, „Srbijavoz” će dobiti najmoderniji centar za održavanje putničkih voznih sredstava, kompleks izgrađen u skladu sa projektovanim obimom poslovanja kompanije i nabavkom novih tipova voznih sredstava za prevoz putnika železnicom. Glavni depo Zemun će biti centralni u zemlji za održavanje putničkih vozova, lokomotiva i garnitura (i onih starijih i najnovijih). Raspored novih koloseka u ovom kompleksu nije nasumičan, već po grupama – prvo ide kolosek za takozvanu dijagnostiku, pa higijensko-sanitarna grupa koloseka koja vodi do hale za pranje, a onda koloseci za dnevni pregled.

Tagovi:

Pročitajte još: