JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U POSTUPKU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODELU JAVNIH PRIZNANJA OPŠTINE ZEMUN

RASPISUJE JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U POSTUPKU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODELU JAVNIH PRIZNANJA POVODOM 5. NOVEMBRA-PRAZNIKA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

Javna priznanja Gradske opštine Zemun su:

POVELJA ZA GRAĐANSKE ZASLUGE SA MEDALJOM-ZASLUŽNI GRAĐANIN ZEMUNA

POVELJA OJAVNOM PRIZNANJU SA MEDALJOM-POČASNI GRAĐANIN ZEMUNA

POVELJA O PRIJATELJSTVU SA KLJUČEM ZEMUNA OBAVEŠTENJE O USLOVIMA ZA DODELU JAVNIH PRIZNANJA

Povelja za građanske zasluge sa medaljom – Zaslužni građanin

Zemuna dodeljuje se građanima Srbije, kao i izbeglim i prognanim licima koja se nalaze na teritoriji Gradske opštine Zemun za posebne zasluge u razvoju Gradske opštine Zemun i značajna ostvarenja u oblasti privrede, nauke, zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta i drugim vidovima rada i stvaralaštva.

Povelja o javnom priznanju sa medaljom – Počasni građanin Zemuna dodeljuje se građanima Srbije, izbeglim i prognanim licima, kao i stranim državljanima za izvanredan doprinos ukupnom razvoju Gradske opštine Zemun i unapređenju prijateljstva i saradnje sa gradovima u zemlji i inostranstvu.

Povelja o prijateljstvu sa ključem Zemuna dodeljuje se domaćim i inostranim opštinama, gradovima i institucijama za zasluge postignute posebno u oblasti privredne, kulturne, međuopštinske i međunarodne saradnje, humanitarne i druge  pomoći Gradskoj opštini Zemun.

Pravo predlaganja za dodelu Javnih priznanja imaju sva pravna i fizička lica sa područja Gradske opštine Zemun.

Predlog za dodelu Javnog priznanja se podnosi u pisanoj formi i mora biti obrazložen i dokumentovan.

Javni poziv za učešće u postupku predlaganja sa Obaveštenjem o uslovima za dodeljivanje Javnih priznanja Gradske opštine Zemun biće objavljen u dnevnom listu „Politika“ i na zvaničnom portalu Gradske opštine Zemun.

Predlozi za dodelu Javnih priznanja dostavljaju se Komisiji za dodelu priznanja opštine, na pisarnici Uprave Gradske opštine Zemun, 11080 Zemun, ul. Magistratski trg br.1, najkasnije u roku od 15 dana od dana objavljivanja

Javnog poziva sa Obaveštenjem, odnosno od 2. septembra 2022. godine.

Za sva bliža obaveštenja javnosti je na raspolaganju sledeći telefon: 011/3778 582.

Tagovi:

Pročitajte još: