JAVNI RADOVI U OPŠTINI ZEMUN

Gradska opština Zemun u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje u trajanju od četiri meseca realizuje Javni rad ”Ažuriranje baze podataka osoba sa invaliditetom i ostalih osetljivih socijalnih kategorija”.

Za potrebe Javnog rada angažovane su tri žene sa invaliditetom, sa ciljem osnaživanja njihovih radnih kompetencija, socijalne inkluzije, poboljšanja psihosocijalnog statusa i finansijskog osnaživanja.

Pomaganjem licima sa invaliditetom unapređuje se njihov položaj u porodici i društvu, i popravlja socijalni status porodice.

Ažuriranjem baze podataka udruženja osoba sa invaliditetom, kao i osoba iz osetljivih socijalnih kategorija, podstiče se njihova komunikacija, informisanje i uključivanje u aktuelne projekte.

Tri nezaposlene osobe sa invaliditetom, sa različitim stepenom obrazovanja su u mogućnosti da aktivno učestvuju u radu opštinske administracije, upoznaju se sa postupcima i procedurama, radnom etikom i steknu značajno iskustvo za eventualno buduće radno angažovanje.

Realizacijom javnih radova unapređuju se kapaciteti GO Zemun da planira aktivnosti i projekte za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, a ključni cilj je umrežavanje udruženja građana iz osetljivih socijalnih kategorija i njihovo povezivanje i podsticanje da komuniciraju, sarađuju i uzajamno se pomažu.

Tagovi:

Pročitajte još: