JP ”POSLOVNI CENTAR ZEMUN” ODRŽAVAĆE I PARKINGE

Odbornici Skupštine Gradske opštine Zemun su na 25. sednici održanoj 3. oktobra usvojili Rešenje kojim daju saglasnost Javnom preduzeću ”Poslovni centar Zemun” za upravljanje, korišćenje i održavanje parkinga na teritoriji Gradske opštine Zemun na kojima navedenu komunalnu delatnost ne obavlja JKP ”Parking servis”.

U skladu sa realnom potrebom da se određeni prostori na teritoriji Gradske opštine Zemun, koji se koriste za parkiranje urede, održavaju i organizovano koriste, opštinsko javno preduzeće će u skladu sa zakonom registrovati i delatnost za uređenje, održavanje i naplatu parkinga.

Inicijativa je potekla od Gradske opštine Zemun kao osnivača JP ”Poslovni centar Zemun”, a biće realizovana uz saglasnost Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i JKP ”Parking servis”.

JP ”Poslovni centar Zemun” raspolaže kadrovskim i tehničkim kapacitetima za upravljanje, korišćenje i održavanje parkinga na teritoriji Gradske opštine Zemun na kojima navedenu komunalnu delatnost ne obavlja JKP ”Parking servis”.

Jedna od lokacija koju će JP Poslovni centar Zemun” uzeti u nadležnost nalazi se sa obe strane ulice Jovana Brankovića u naselju Šangaj, a druga oko železničke stanice ”Batajnica”, na delu katastarske parcele 5646/1 KO Batajnica.

Tagovi:

Pročitajte još: