Pretraga
Close this search box.

Kako je nastalo Dobrovoljno vatrogasno društvo „Matica“ u Zemunu?

Usled ucestalih pozara od 1896.godine, na Milenijumskoj kuli na Gardosu, uvodi se neprekidno dezurstvo tokom dana i noći, osmatra se grad Zemun i okolina, radi blagovremenog uočavanja požara i alarmiranja.

Godine 1925. postavljen je ulični sistem uzbunjivanja sirenom koje su postavljene na više mesta u gradu.

Ovo je najstarije vatrogasno društvo u Republici Srbiji, dok je za vreme postojanja bivše države SFRJ u samom vrhu među prva tri društva.

U svom sastavu ima Operativno vatrogasno-spasilačku jedinicu stručno osposobljenu za i materijalno i tehnički opremljenu za gašenje požara i spasavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i drugim klimatskim nesrećama i tehničkim akcidentima.

Operativna vatrogasno-spasilačka jedinica DVD „Matica“ Zemun broji 80 članova, raspoređenih u 8 vodova prema rasporedu svakodnevnog dežurstva, dok rezervni sastav sačinjava 40 članova, ostalih 30 su u statusu „Pomažući“.

Septembra 1956.godine, završena je izgradnja novog vatrogasnog doma, u kojem se „Matica” nalazi i danas u ulici 22.Oktobra u Zemunu.

Tagovi:

Pročitajte još: