KANALIZACIONA MREŽA ZA NASELjE IKARBUS U ZEMUNU

Zahvaljujući Gradskoj opštini Zemun koja je pokrenula inicijativu naselje Ikarbus dobiće kanalizacionu mrežu.

Projektom koji investira Gradska uprava grada Beograda i Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P, a koji je uradio Institut za puteve AD Beograd, predviđena je izgradnja fekalne kanalizacione mreže prečnika fi 250 milimetara u regulaciji saobraćajnica Ikarbus Nova 3, Belih Jasenova, Žagubičke, Belotinačke i Ikarbus Nove 2.Na taj način biće pokrivena nedostajuća komunalna infrastruktura za 57 kuća. Ukupna dužina fekalne kanalizacije je 1012.86 metara, a radovi će biti izvedeni u skladu sa najsavremenijim standardima i od najkvalitetnijeg materijala.

 

 

Tagovi:

Pročitajte još: