Pretraga
Close this search box.

KAZNE ZA NASILNE UČENIKE: Kako će izgledati škole u Zemunu ako zažive sve najavljene promene

U cilju da se sistem obrazovanja u Srbiji unapredi, a nasilje među vršnjacima, ali i nad nastavnicima spreči, pominju se nove mere od kojih su neke već primenjive, dok druge treba da zažive u školama.

Jedna od najzvučnijih promena je ona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika kako bi svaki napad na zaposlenog u obrazovnoj ustanovi bio adekvatno sankcionisan (čak i kaznom zatvora), a koja tek treba da prođe proceduru do usvajanja i konačne primene.

Tu je i suspenzija đaka, ocenjivanje vladanja, kao i smanjenje broja učenika po odeljenju. Kao još jedna mogućnost našao se i predlog Zaštitnika građana da se uvede još jedan vid „kažnjavanja“ đaka. Istraživali smo šta bi to tačno značilo.

Kako je nedavno objasnio Zaštitnik građana Zoran Pašalić, situacija u školama je dovedena do apsurda i nešto mora da se menja.

– U suprotnom, što vreme više odmiče, učenici, nastavnici ali i roditelji biće prepušteni sami sebi a to je scenario koji niko od nas ne želi. Zbog toga sam Ministarstvu prosvete predložio da se izmeni Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja – naveo je nedavno Pašalić.

Prema predlogu koji je ombudsman uputio resornom ministarstvu, postupak protiv učenika za disciplinski prekršaj se skraćuje, ali se uvodi i društveno-koristan rad.

– Deca imaju prava, ali i obaveze prema kojim moraju u školama da se ponašaju – izjavio je za RTS povodom upućenog predloga.

Gubi se poverenje u osnovne i srednje škole

Zaštitnik građana smatra da granice moraju da postoje i da se poštuju.

– Iz svega što se događalo tokom i krajem ove školske godine, zaključujem da imamo epidemiju neprimerenog ponašanja u školama, ne samo učenika već i roditelja – naglasio je Pašalić.

Kako je dalje objasnio, nije reč o kaznama, već o izvesnosti kažnjavanja.

– Često se sva deca izjednačavaju, kaže se današnja deca su ovakva ili onakva a to nije u redu. U tim procedurama koje treba da budu lišene svakog nepotrebnog administriranja, upravo to treba da se reši. To je suština našeg predloga – pojasnio je za „Dnevnik“ na istu temu.

Učenici bi čistili prostorije škole i dvorište

Govoreći o merama društveno korisnog rada, ombudsman je kazao da fokus treba da bude na adekvatnijem sprovođenju te mere. On je pojasnio da bi društveno korisni rad bio da učenici održavaju higijenu prostorija u dvorištu i u prostorima u kojima uče ili se kreću, napominjući da to ne bi trebalo da bude odvojeno od celog školskog sistema, a ako se krene od septembra, ocenjuje da će rezultati biti vidljivi sigurno do kraja naredne školske godine.

– Oni moraju da shvate koliko je taj posao težak, koliko je taj posao naporan, koliko se ulaže i snage, energije i volje da bi njima se omogućilo da oni zaista u adekvatnim uslovima uče – rekao je ombudsman.

Kojim će se sve merama sankcionisati izgredi đaka?

Dok određivanje suspenzije već postoji kao mera i uvedeno je od drugog polugodišta 2023/2024. školske godine, ono još nije potpuno zaživelo u školama širom Srbije.

Donošenje odluke o suspenziji đaka u smislu zabrane pohađanja nastave određeni broj dana je na takozvanom timu za krizne situacije svake škole, a ona može biti produžavana ukoliko za tim bude bilo potrebe.

Novina je i izjednačavanje ocene iz vladanja sa drugim ocenama u smislu mogućnosti da se u toku jedne školske godine više puta oceni i da se računa prosek za „zaključnu“ ocenu iz vladanja. Ova mera je takođe već aktuelna, a možda će najbolje biti testirana od septembra 2024. godine, odnosno početka nove školske godine.

Kada govorimo o smanjenu broja đaka po odeljenju sa 30 na 28, već sada su novoupisani prvaci mogli da je „osete“, jer su pojedini smerovi u srednjim školama zbog toga nosili dodatni broj bodova.

Za napad na nastavnike i kazna zatvora

Najzvučnija promena odnosi se na izmenu i dopunu Krivičnog zakonika kojom bi se napad na zaposlene u obrazovanju smatrao posebnim krivičnim delom.

Na sastanku na kojem su predstavnici Vlade Srbije razgovarali sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u prosveti dogovoreno je da se u tekst Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koji priprema Radna grupa Ministarstva pravde uvrsti, u cilju povećane krivično-pravne zaštite prosvetnih radnika, posebno krivično delo kojim će se sankcionisati napad na zaposlene u obrazovanju, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

To pak znači da ćemo na primenu najzvučnije i najradikalnije promene morati da sačekamo proceduru kakvu nalaže izmena i dopuna zakona.

Ono što možemo da očekujemo, prema prvim najavama je:

„Ko napadne lice zaposleno u obrazovnoj ustanovi, a u vezi sa poslovima koje to lice obavlja, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine. Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac nanese laku telesnu povredu licu zaposlenom u obrazovnoj ustanovi ili preti upotrebom oružja, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina. Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac nanese tešku telesnu povredu licu zaposlenom u obrazovnoj ustanovi ili članu njegove porodice, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.“

Navedene promene su izvesne u obrazovnom sistemu Srbije, a pored inicijative Zaštitnika građana za izmene i dopune Zakona o sistemu obrazovanja i vaspitanja, tu je i inicijativa uglednih profesora univerziteta i naučnika da se, između ostalog, ukine opšti uspeh u školama i povećati broj gimnazija nauštrb srednjih stručnih škola.

Tagovi:

Pročitajte još: