KILOMETRI NOVE KANALIZACIONE MREŽE U ZEMUNU

Zahvaljujući Gradskoj opštini Zemun koja je pokrenula inicijativu, izdata je građevinska dozvola za izgradnju kanalizacione mreže u naselju Ikarbus.

”Očekujemo vrlo brzo raspisivanje nabavke za izbor izvođača, kako bi u ovom zemunskom naselju priključak dobilo 57 kuća, u ulicama Ikarbus Nova 3, Belih Jasenova, Žagubičke, Belotinačke i Ikarbus Nova 2”, rekao je predsednik Gradske opštine Zemun Gavrilo Kovačević za Beogradsku hroniku, i najavio radove i na drugim lokacijama.

Projektom koji investira Gradska uprava grada Beograda i Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, a koji je uradio Institut za puteve AD Beograd, predviđena je izgradnja fekalne kanalizacione mreže prečnika fi 250 milimetara u dužini od 1012.86 metara, a radovi će biti izvedeni u skladu sa najsavremenijim standardima i od najkvalitetnijeg materijala.

Zalaganjem Opštine radiće se nedostajuća kanalizaciona mreža i u naselju Altina, gde je isprojektovano po 2,5 kilometra kišne i fekalne kanalizacije, uz Ugrinovački put, kao i kilometar u naselju Plavi horizont.

Takođe, u Banatskoj ulici gradiće se kolektor i sekundarna fekalna kanalizacija dužine kilometar i po, prečnika cevi fi 500.

Ovaj projekat je od velike važnosti za stanovnike ovog dela Zemuna, jer će njegovom izgradnjom posle niza godina konačno biti rešen problem odvođenja fekalnih voda u Pregrevici i duž Banatske i Ugrinovačke, kao i okolnih ulica.

Projektom je obuhvaćen potez između Severne tangente do lakat krivine i Banatske.

Izgradnjom kanalizacione Opština nastavlja sa sistemskim i strateškim rešavanjem problema nedostajuće komunalne infrastrukture na celokupnoj teritoriji Zemuna.

Tagovi:

Pročitajte još: