MEĐUNARODNI DAN DUNAVA

Dunav je neodvojiv od Zemuna i onoga što određuje identitet njegovih stanovnika. Ova reka utiče na istorijski, kulturni, privredni, naučni, sportski i ekološki razvoj Opštine. Manifestaciju Dan Dunava ustanovila je 2004. godine Međunarodna komisije za zaštitu reke Dunav (International Commission for Danube Protection – ICPDR) i integralni je deo saradnje svih 14 zemalja potpisnica Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav (Konvencija o zaštiti reke Dunav).

Zemun je važan deo dunavske priče u koju su najbolje utkali narodi od Nemačke-izvorišta, preko Austrije, Slovačke, Mađarske, Hrvatske, Srbije, Rumunije, Bugarske, Moldavije i Ukrajine, sve do Crnog mora gde ova moćna evropska reka završava svoj put.

Dunav je druga reka po dužini u Evropi. Kroz Srbiju teče u dužini od 588 kilometara od Bezdana do Timoka. Ova moćna reka je hiljadama godina središte evropskog stvaralaštva i civilizacije.

Tagovi:

Pročitajte još: