Održan sastanak sa korisnicima poljoprivrednog zemljišta u ovom zemunskom naselju!

Ministarka poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković , direktor Uprave za poljoprivredno zemljište Branko Lakić i član Veća Gradske opštine Zemun Boško Radovanović održali su sastanak sa korisnicima poljoprivrednog zemljišta u KO Batajnica kako bi iz statusa sadašnjih korisnika postali imaoci svojine. Razgovorom sa njima ministarka je uspela da reši višedecenijski problem i pronašla model po kojem će se raditi na rešenju oko vlasništva zemljišta i procesa restitucije. Odlukom o određivanju zemljišta koje prestaje da bude gradsko građevinsko zemljište i građevinsko zemljište u KO Batajnica , koju je donela Skupština GO Zemun1991. godine taksativno su navedene parcele koje mogu da uđu u postupak vraćanja u raniji režim svojine.Za svaku navedenu parcelu korisnik treba da podnese zahtev opštini Zemun kako bi se utvrdilo da li je bila predmet vraćanja i da li su dobili novčanu nadoknadu za istu parcelu, a potom će uputiti dopis Državnom pravobranilaštvu koje će na osnovu pozitivnog mišljenja koju će dati Ministarstva poljoprivrede i Uprava za poljoprivredno zemljište imati mogućnost da vrati pravo svojine i da se upiše u katastru.

Tagovi:

Pročitajte još: