ODRŽAN VEBINAR POVODOM ZATVARANJA PROJEKTA OSNAŽIVANJE ROMSKIH PORODICA U ZEMUNU U SVRHU POVEĆANJA ZAPOSLENOSTI

 Gradskoj opštini Zemun, 1. marta održan je vebinar kojim je svečano zatvoren Projekat ”Osnaživanje romskih porodica u Zemunu u svrhe povećanja zaposlenosti”, koji je finansiran sredstvima Evropske unije u okviru grant šeme Programa Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih samouprava za inkluziju Roma, koju u Republici Srbiji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština. 

Projekat, čiji je cilj sticanje znanja i iskustava koja mogu pomoći drugima da u budućnosti realizuju slične projekte i uspešno rade na osnaživanju romske populacije u svojoj lokalnoj zajednici, Gradska opština Zemun je realizovala u partnerstvu sa Fondacijom SOS Dečija sela Srbija, a uz podršku Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).

Uvodnu reč dala je pomoćnik predsednika GO Zemun Andrijana Kukolj koja je istakla da je projekat od izuzetne važnosti, budući da je Zemun na petom mestu po brojnosti romske populacije u Srbiji, i da je tradicionalno multietnička sredina u kojoj se prihvataju različitosti.

”Kroz ovaj projekat, kao Opština pokazali smo spremnost da u saradnji sa drugim institucijama radimo na inkluziji, dokazali da sprovodimo mere aktivne politike zapošljavanja, i to ne samo romske populacije”, istakla je Kukolj.

Projektom, koji je trajao 18 meseci, predviđeno je ekonomsko osnaživanje i socijalna inkluzija 30 romskih porodica sa teritorije Opštine Zemun. Uz pomoć i nadzor mentora i stručnu praksu, stažisti romske nacionalnosti su pohađali  u toku dva meseca preko 300 sati obuke za različite zanate.

Tokom realizacije projekta poseban akcenat je stavljen na podršku pojedincima da nađu posao, pružana im je psiho-socijalna podrška i motivacija da se ekonomski osnaže i postanu ”stub” već ionako ranjivih porodica. Konkretno, zainteresovane Romkinje i Romi, bili su u prilici da kroz savetovanje i profesionalnu obuku, radnu praksu i mentorstvo steknu nova znanja i veštine za proces zapošljavanja i samozapošljavanja.

Koordinator Projekta Tanja Kukobat je naglasila da je bilo potrebno mnogo energije, truda i ne samo saradnje i partnerskih odnosa, već i prijateljstva da bi se ovaj važan projekat sproveo u vremenu preventivnih mera zbog pandemije izazvane korona virusom.

Svi učesnici u Projektu su saglasni da je kvalitet komunikacije i realizacije zadataka doneo željene rezultate, odnosno da je 30 porodica prošlo neku vrstu obuke za bolje funkcionisanje unutar porodice. Preko stotinu dece je naučilo da otkriva emocije, da slobodno komunicira, i ono što je najvažnije pokazali su želju da uče i da razvijaju svoje sposobnosti.

Ono što je tokom rada sa porodicama identifikovano jeste posvećenost mladih Romkinja, majki, da budu stubovi razvoja porodice, pokazale su da razumeju važnost obrazovanja i da su spremne da se maksimalno posvete brizi o deci i ličnom usavršavanju.

Tokom projekta vredno su beležena sva iskustva i znanja, ali i prepreke i načini prevazilaženja, kako bi dati materijal bio polazna tačka u novim projektima i skratio put do cilja.  

Aktivnosti po svim tačkama sprovela je Fondacija SOS Dečija sela Srbija  zahvaljujući kojima je odabrano 30 pripadnika romske populacije koji su pokazali spremnost da uče odabrane zanate. Svi stažisti su uspešno završili obuku i stekli pravo na sertifikate o završenoj obuci.

Posebno je značajna činjenica da je mentorsku obuku i stručnu praksu pohađalo 12 mladih žena što je  40%  od ukupnog broja stažista na projektu.

Dvanaest stažistkinja obučeno je za poslove pedikira, manikira, depilacije i masaže.

Dok je osamnaest stažista prošlo obuku za poslove zidara, fasadera, molera i keramičara,

Vebinaru je u ime SKGO prisustvovala Tatjana Dokić, savetnica za pripremu i sprovođenje projekata, koja je potvrdila da su ovakvi projekti važni za celokupnu zajednicu i da utiču na podizanje kvaliteta života Roma u lokalnim zajednicama.

Iz Fondacije SOS Dečija sela, govorile su nacionalna direktorka Vesna Marković Jokanović, savetnica za zapošljavanje Adrijana Vuković i savetnica za rad sa porodicama Danijela Gole, kako o misiji Fondacije, tako i o realizaciji projekta u partnerstvu sa GO Zemun i svim iskustvima koja su pratila konkretne aktivnosti, što je uvod za neku novu saradnju.

Tokom vebinara stažisti su sa učesnicima podelili svoja iskustva tokom prakse,  potvrdili šta su sve naučili i pokazali su rešenost da nastave sa edukacijom i ličnim usavršavanjem.

Učesnici na projektu su saglasni da je potrebno još dosta rada sa romskom populacijom kako bi proces ekonomskog osnaživanja, jačanja kapaciteta porodice i inkluzije dao još veće rezultate. Resursi potrebni za to su pored novca, stručnost kadrova u radu sa ranjivim grupama, te kontinuitet u sprovođenju edukacija i obuka.

Sa druge strane kod same ciljne grupe neophodna je usklađenost između želja i mogućnosti, i sticanje veština komunikacije i poslovne pismenosti.

Vebinar je zatvorila pomoćnik predsednika GO Zemun Andrijana Kukolj koja se iskreno zahvalila svim učesnicima u Projektu, njihovoj podršci, upornosti da se dođe do cilja, odgovornosti koju su pokazali stažisti i posebno se zahvalila mentorima koji su ovim mladima devojkama i momcima dali zanat u ruke.

Kancelarija od stotinak kvadrata u Prvomajskoj ulici koju je Gradska opština Zemun ustupila Fondaciji SOS Dečija Sela za realizaciju ovog konkretnog projekta, na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji i u narednih deset godina biće mesto za pružanje podrške i pomoći svim ranjivim grupama i socijalno ugroženim građanima.

Kako je istkala Kukolj cilj je da Gradska opština Zemun u partnerstvu sa Fondacijom nastavi da aplicira na konkurse vezane za pomoć socijalno ugroženim pojedincima porodicama i deci, kao i da u saradnji sa zemunskim privrednicima, drugim institucijama sistema pomogne u stručnom usavršavanju i zapošljavanju.

Tokom vebinara prezentovane su različite publikacije i brošure, i emitovani su filmovi koji su prikazali svaku fazu Projekta.

Realizacija projekta omogućila je osnaživanje lokalne zajednice u Zemunu za inkluziju Roma i jačanje položaja romske populacije kroz implementaciju prioritetnih nacionalnih strateških mera Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016. do 2025. godine. 

Tagovi:

Pročitajte još: