ODRŽANA 13. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE ZEMUN

U četvrtak, 30. decembra 2021. godine održana je 13. sednica Skupštine Gradske opštine Zemun. Na početku zasedanja odbornici su usvojili Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o osnivanju Turističko – kulturnog centra Gradske opštine Zemun, koji je reorganizovan u Turističku organizaciju Gradske opštine Zemun. U nastavku zasedanja, Skupština je donela Odluku o budžetu Gradske opštine Zemun za 2022. godinu, Odluku o obavljanju poslova eksterne revizije završnog računa budžeta Gradske opštine Zemun za 2021. godinu.

Usvojen je i Kadrovski plan Gradske opštine Zemun za 2022. godinu. Odbornici Skupštine Gradske opštine Zemun doneli su Odluku o mesnim zajednicama na teritoriji Gradske opštine Zemun, Odluku o Stalnim manifestacijama u oblasti sporta od značaja za Opštinu, Odluku o izmeni Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa gradjana u oblasti sporta u Gradskoj opštini Zemun, kao i Odluku o izmeni Odluke o nekategorisanim putevima i saobraćajnim površinama u javnom korišćenju unutar bloka na području Gradske opštine Zemun. Skupština je usvojila Godišnji plan rada Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Zemun za 2022. godinu, i donela Zaključak o usvajanju Akcionog plana za mlade, Zaključak o usvajanju trogodišnjeg izveštaja za 2019-2021. godinu o implementaciji Lokalnog akcionog plana za period 2019-2021 za sprovodjenje strategije razvoja GO Zemun 2018-2023 iZaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za period 2022-2023 za Strategiju razvoja Gradske opštine Zemun 2018-2023. 

Odbornici su doneli i Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća ”Poslovni centar Zemun” za 2022. godinu. Na kraju sednice usvojeno je Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zemun. Predsednik Gradske opštine Zemun Gavrilo Kovačević, osvrćući se na diskusiju rekao je da će se pored usvojenih stalnih manifestacija u oblasti sporta, poput Medjunarodnog dečijeg fudbalskog festivala ”Dragan Mance Kup” i Medjunarodnog boćarskog turnira ”Vidovdan”, raditi na tome da se i drugi sportski dogadjaji uvrste u korpus stalnih manifestacija, kako bi se upotpunio sportsko-rekreativni život Zemuna.

Predsednik Kovačević, takodje je u kontekstu novoimenovane Turističke organizacije ukazao na turističke potencijale Zemuna, unapredjenje sadržaja, kreiranje novih programa koji bi još više afirmisali jedinstvenu oazu Velikog ratnog ostrva, i naslanjali se na velikane, poput Zemunca Dimitrija Davidovića, rodonačelnika državnosti Srbije. Na kraju obraćanja predsednik Kovačević čestitao je predstojeće novogodišnje i božićne praznike i izrazio uverenje da će se trend razvoja Opštine nastaviti i u 2022. godini. Zamenik predsednika Skupštine Gradske opštine Zemun Sava Mišković, pridružio se čestitkama i zahvalio odbornicima i saradnicima na savesnom radu i konstruktivnim predlozima koji su doprineli prosperitetu Zemuna.

Tagovi:

Pročitajte još: