ODRŽANA 22. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE ZEMUN!

U sredu, 22. marta 2023. godine održana je 22. sednica Skupštine Gradske opštine Zemun.

Na početku zasedanja odbornici su usvojili Odluku o izmenama i dopunama Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Gradsku opštinu Zemun i u godišnjem kalendaru poštovaoci umetnosti, naročito likovne, imaće priliku da u kultnoj galeriji Stara kapetanija uživaju u pojedinačnim i grupnim izložbama afirmisanih mladih umetnika iz Srbije i regiona pod nazivom ”Art zona Zemun”.

Predsednik Skupštine GO Zemun Miroslav Gajić istakao je da Opština prepoznaje važnost negovanja jedinstvenog kulturnog života Zemuna i svesrdno je podržala predlog Društva likovnih i primenjenih umetnika Zemuna da se u korpus stalnih manifestacija u oblasti kulture uvrsti i ovaj svojevrstan umetnički program, koji će se realizovati tokom galerijske sezone od februara do decembra.

U daljem radu doneto je Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Zemun, i usvojen je Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije u 2022. godini, kao i Godišnji plan rada Štaba za 2023. godinu.

Odbornici su upoznati o preduzetim preventivnim i operativnim merama zaštite i spasavanja stanovništva i materijalnih dobara na teritoriji GO Zemun, u toku 2022. godine, usled elementarne nepogode nastale zbog obilnih atmosferskih padavina i pojave podzemnih voda.

Gradska opština Zemun, u okviru svojih nadležnosti, u oblasti smanjenja rizika i upravljanja vanrednim situacijama, preduzela je mere kako bi poverenici i zamenici poverenika civilne zaštite, subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama i stručno – operativni timovi za teritoriju Gradske opštine Zemun, svoje raspoložive resurse stavili u funkciju sprečavanja širenja epidemije „Covid-19“ i zaštite života i zdravlja građana na području GO Zemun.

Planom za tekuću godinu Štab je predvideo kontinuirano preduzimanje preventivnih mera u cilju smanjenja rizika, te praćenje opasnosti, informisanje i obaveštavanje stanovništva o rizicima i preduzetim preventivnim merama u cilju smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i umanjenja posledica na stanovništvo u svim nepredviđenim i vanrednim situacijama. Takođe, u toku je izrada Akta za procenu rizika od katastrofa za GO Zemun i Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama Gradske opštine Zemun, kao krovnih dokumenata sa smernicama u postupanju.

Predsednik Skupštine Miroslav Gajić, zahvalio se odbornicima na posvećenosti u radu što se reflektuje kroz podnošenje inicijativa i konstruktivnih predloga koji direktno utiče na pokretanje radova u komunalnoj i saobraćajnoj infrastrukturi.

Tagovi:

Pročitajte još: