Održana 5. sednica Skupštine Zemuna!

U utorak, 29. decembra 2020. godine održana je 5. sednica Skupštine Gradske opštine Zemun. Na početku zasedanja odbornici su usvojili izveštaj Komisije za administrativna i mandatna pitanja sa predlogom Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun.

U nastavku zasedanja, Skupština je donela Odluku o promeni Statuta Gradske opštine Zemun, Odluku o budžetu Gradske opštine Zemun za 2021. godinu, Odluku o obavljanju poslova eksterne revizije završnog računa budžeta Gradske opštine Zemun za 2020. godinu. Usvojen je i Kadrovski plan Gradske opštine Zemun za 2021. godinu.

Odbornici Skupštine Gradske opštine Zemun doneli su Odluku o stavljanju van snage Odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova sahranjivanja iz budžeta Gradske opštine Zemun. Doneta je i Odluka o dopuni Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun, kao i Odluka o izmeni Odluke o nekategorisanim putevima i saobraćajnim površinama u javnom korišćenju unutar bloka na području Gradske opštine Zemun.

Skupština je donela Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća ”Poslovni centar Zemun” za 2020. godinu, zatim i Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2021. godinu, Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune cenovnika pijačnih usluga, kao i saglasnost na predlog Pravilnika o radu ovog javnog preduzeća.

Na kraju zasedanja Skupština je donela Rešenje o razrešenju člana Saveta za budžet i finansije i izboru novog člana Saveta, Rešenje o razrešenju člana Izdavačkog Saveta ”Zemunskih novina” i izboru novog člana Saveta, Rešenje o razrešenju člana Saveta za razvoj i unapređenje privatnog preduzetništva, poljoprivredu, stočarstvo, šumarstvo i vodoprivredu i izboru novog člana Saveta, Rešenje o razrešenju člana Komisije za administrativna i mandatna pitanja i izboru novog člana Komisije i Rešenje o razrešenju člana Komisije za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu i obavila izboru novog člana Komisije. Doneto je i Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Turističkog kulturnog centra Gradske opštine Zemun, kao i Rešenje o utvrđivanju dela Batajnice, dela Zemun Polja i dela Zemuna kao posebnih naseljenih mesta na području Gradske opštine Zemun.

Predsednik Gradske opštine Zemun Gavrilo Kovačević je rekao da je utvrđivanje posebnih naseljenih mesta na području Gradske opštine Zemun: naselje Šangaj, naselja Altina i Plavi horizont i naselje Vojni put urađena jer postoje realni problemi na terenu kada je u pitanju održavanje čistoće.

”Ovim smo izbegli prekršaj po pitanju Državne revizorske institucije i stvorili pravni osnov kako bismo bili u prilici da izdvojimo određena sredstva, između ostalog, za održavanje do sada zapuštenih zelenih površina i rešavanje pitanja plavljenja pojedinih ulica nakon obilnih padavina”, rekao je Kovačević u svom obraćanju odbornicima, uz napomenu da će u narednom periodu Gradska opština Zemun biti još efikasnija u svom radu.

Predsednik Skupštine Gradske opštine Zemun Miroslav Gajić se zahvalio odbornicima i saradnicima na savesnom radu i konstruktivnim predlozima koji su doprineli prosperitetu Zemuna, čestitao im predstojeće novogodišnje i božićne praznike i izrazio uverenje da će se trend razvoja Opštine nastaviti i u 2021. godini.

Tagovi:

Pročitajte još: