OKRUGLI STO U ZEMUNU O UTICAJU KLIME NA POLJOPRIVREDU

U sklopu manifestacije Dani evropske baštine 2022 u Zemunu, na temu ”Održivo nasleđe” u organizaciji Gradske opštine Zemun i Poljoprivrednog fakulteta 19.septembra je održan okrugli sto ”Klimatske promene, osmotreni i očekivani rizici i mere adaptacije u ratarskoj poljoprivrednoj proizvodnji”.

Uvodno predavanje u galerijskom prostoru KZM održao je prof. dr Željko Dolijanović, koji je govorio o izmenjenim klimatskim uslovima za gajenje industrijskih i ratarskih kultura i odgovorio na brojna pitanja prisutnih o merama koja treba preduzeti za dalje podsticaje u poljoprivredi.

Izmenjeni klimatski uslovi, između ostalog, zahtevaju pažljiviji odabir semena, rokova sadnje i primenu određenih agrotehničkih mera kako bi se zemljište, kao prirodno nasleđe učinilo održivim resursom, što, u konačnom, itekako utiče na proizvodnju hrane za ljude, kao i silažu.

U sklopu manifestacije DEB 2022 u Zemunu Gradska opština Zemun će sa Poljoprivrednim fakultetom realizovati i programe ”Vinova loza u Gospodskoj 4 -zaveštanje održivosti budućim generacijama”, ”Klimatske promene – borba sa posledicama: invazivne vrste, javno zdravlje i održiva poljoprivreda pod kišobranom/suncobranom” i ”Život Dunava – juče, danas, sutra”.

Tagovi:

Pročitajte još: