OPŠTINA ZEMUN AŽURNA U OBRADI ZAHTEVA GRAĐANA ZA DOBIJANJE KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA

U skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije kojom se propisuju načini, uslovi i postupci za priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata, Gradska opština Zemun je od prvog dana prijema zahteva građana (15. septembra) uspešno organizovala osam punktova.

U prvih pet dana rada punktova interesovanje građana je bilo veliko. Stručne službe Uprave Gradske opštine Zemun obradile su u skladu sa svojim nadležnostima 459 obaveštenja o ispunjenosti uslova za privremeno priključenje.

Iako je rok za utvrđivanje ispunjenosti uslova 15 dana, predsednik Gradske opštine Zemun Gavrilo Kovačević, ističe da će se Opština i dalje truditi da svega u nekoliko dana nakon prijave, budu izdata obaveštenja o ispunjenosti uslova za privremeni priključak i ista prosleđena komunalnim preduzećima na dalje postupanje.

Gradska opština Zemun nastaviće ovom dinamikom sa obradom zahteva građana kako bi se maksimalno ubrzala procedura prijava za priključenje nelegalnih objekata na infrastrukturnu mrežu.

Tagovi:

Pročitajte još: