OPŠTINA ZEMUN PRODUŽILA JAVNI KONKURS ZA SUBVENCIJE ZA ENERGETSKU SANACIJU

Gradska opština Zemun donela je Odluku da produži Javni konkurs za sprovođenje mera energetske sanacije, kome je rok za prijavu istekao 7. oktobra 2022. godine, a zbog velikog interesovanja građana koji nisu na vreme prikupili potrebnu dokumentaciju.

Do navedenog roka u opštinu je pristiglo oko 100 prijava i procenjuje se da, s obzirom na visinu obezbeđenih sredstava, još nekoliko desetina domaćinstava može da dobije subvencije do utroška sredstava, a zainteresovani se mogu prijaviti do 21. oktobra. 2022. godine.

Gradska opština Zemun i Ministarstvo rudarstva i energetike izdvojili su 30 miliona dinara za subvencionisanje mera energetske sanacije na području opštine Zemun, od čega je 29 miliona izdvojeno za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada – na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnju solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne vode na teritoriji GO Zemun za 2022. godinu.

Subvencioniše se najviše 50 odsto od ukupne vrednosti investicije, odnosno do utvrđene najviše vrednosti za svaku pojedinačnu meru.

Potrebna dokumentacija i mere energetske efikasnosti koje se subvencionišu mogu se videti na linku http://zemun.rs/energetska-efikasnost/.

Prijavni formular sa neophodnom dokumentacijom se predaje lično na pisarnici Opštinske uprave Gradske opštine Zemun, ili preporučeno poštom na adresu Gradske opštine Zemun (Magistratski trg broj 1).

Sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog konkursa mogu se dobiti na brojeve telefona: 011/2197985, 011/3778413, 011/3778554 .

Tagovi:

Pročitajte još: