Osnovna škola „Gavrilo Princip“ u Zemunu dobiće novu fiskulturnu salu (FOTO)

Gradska uprava Beograda stavila je na javni uvid urbanistički projekat za dogradnju fiskulturne sale u okviru školskog kompleksa Osnovne škole „Gavrilo Princip“ u Ulici Krajiška broj 34 u Zemunu. Dogradnjom fiskulturne sale sa pasarelom i galerijom i rekonstrukcijom dela postojećeg objekta planira se gradnja objekta koji će funkcionisati kao jedna celina sa postojećim objektom škole.

Planirana spratnost objekta je prizemlje (sa galerijom sa tribinama i ostvarenom vezom sa postojećim objektom škole).

U postujećem objektu škole predviđena je intervencija u cilju ostvarivanja veze sa planiranom dogradnjom u vidu rušenja stepenišne vertikale tako da se ne narušava funkcionalnost objekta – stepenište koje je povezivalo suteren sa prizemljem i potkrovljem nalazi se na pravcu ostvarivanja veze postojećeg objekta i planirane dogradnje.

Sama stepenišna vertikala nije neophodna, jer je prilaz suterenu ostvaren spoljnim stepeništem, a veza prizemlja i potkrovlja biće, nakon rušenja stepenišne vertikale, ostvarena kliznim penjalicama.

Ukupna neto površina dograđenog objekta će iznositi oko 1.667,64 m2.

Glavni ulaz u salu je predviđen iz dvorišta sa novoprojektovanog platoa sa južne strane. Glavni ulaz je projektovan tako da omogućava nesmetan pristup osobama sa ivaliditetom, deci i starim osobama. Pristup na ulazni plato ispred vetrobrana je omogućen preko rampi. Ostvaren je i pristup stepeništem.

Takođe, projektovana su još dva evakuaciona izlaza – na severnoj fasadi (pristup se ostvaruje stepeništem i rampama) i na istočnoj fasadi (pristup se ostvaruje stepeništem) .

Dogradnja sale i pratećeg sadržaja se sastoji od:

– Glavnog ulaza sa vetrobranom

– Ulaznog hola u kojem se nalazi betonsko stepenište sa podiznom stepenišnom

platformom za invalide – veza sa galerijom na kojoj se nalaze tribine

– Prljavog hodnika u kome se nalazi predprostor sa drugim betonskim stepeništem – veza

sa galerijom

– Tehničke prostorije

– Prostorija za održavanje higijene sa trokaderom

– Kupatila za invalide

– Po dve svlačionice sa tuševima i toaletom za učenike i učenice

– Kancelarijom nastavnika sa kupatilom

– Čistog hodnika (veza svlačionica i sale)

– Spravarnice

– Sale za fizičko sa košarkaškim terenom, terenima za odbojku, terenom za rukomet,

terenima za basket (omogućeno je održavanje kulturnih manifestacija i javnih skupova)

– Dva sporedna ulaza

– Galerije sa montažnim tribinama (110 mesta za sedenje) i evakuacionim stepeništem

Pristupi školi kao i broj parking mesta u okviru škole ostaju nepromenjeni.

Investitor projekta za dogradnju fiskulturne sale sa pasarelom je Grad Beograd, a projektant je Krip inženjering iz Beograda.

Projekat će biti na javnom uvidu od 1 – 11. jula.

Tagovi:

Pročitajte još: