Pesak i šljunak za gradnju metroa vadiće se u Zemunu

JVP Beogradski metro i voz podneo je nadležnom ministarstvu zahtev za odlučivanje o potrebi uticaja na životnu sredinu za projekat bagerovanja rečnog nanosa iz korita Save i Dunava za potrebe izgradnje beogradskog metroa.

Beogradski metro i voz će, kako je navedeno u dokumentaciji, sklopiti ugovore sa JVP Srbija Vode Beograd o zakupu dela vodnog zemljišta za ove potrebe.

Za vađenje rečnog nanosa iz Save reč je o 10 ha u Jakovu i Ostružnici, a iz Dunava će pesak i šljunak biti vađen iz lokacija u Borči i Zemunu površine oko 252.982 m2.

Prema procenama, iz Save je moguće izbagerovati pribižno 5.323,45 m³ rečnog nanosa u toku ove i naredne godine, a iz Dunava oko 1.387.315,21 m³, u istom periodu.

Čišćenje rečnog nanosa na predviđenim kotama bi, dodaje se, rešilo i višegodišnje probleme plovidbe na ovim sektorima.

Iskop bi se, kako je napomenuto, na svim lokacijama vršio do granice polja odobrenog za vađenje rečnog nanosa, te ne bi dolazilo do ugrožavanja stabilnosti obala pošto se polja nalaze u plovnom putu na dovoljnoj udaljenosti od obale.

Radovi bi se vršili brodovima refulerima, a izvađeni materijal bi se odlagao na deponije na desnoj obali Savi i na desnoj obali Dunava u Zemun Polju.

Tagovi:

Pročitajte još: