POČINJE PRIJAVA GRAĐANA U ZEMUNU ZA PRIVREMENE PRIKLJUČKE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu kojom propisuje načine, uslove i postupke za priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata.

Građani koji žive u nelegalnim objektima moći će u roku od 30 dana, počevši od 15. septembra 2023, da podnesu prijave za priključke.

Gradska opština Zemun organizovala je osam punktova za prijavljivanje koji će u periodu od 15. septembra do 22. septembra, radnim danima biti otvoreni od 10 do 20 časova, a vikendom od 10 do 18 časova.

Nakon ovog perioda radno vreme punktova do 15. oktobra će se prilagođavati u skladu sa brojem zahteva.

Takođe, u Batajnici u Jedinstvenom upravnom mestu – JUM, ul. Pukovnika Milenka Pavlovića 3a, od 18. septembra, radnim danima od 10 do 18 časova biće obezbeđeno prisustvo javnih beležnika – notara.

SPISAK PUNKTOVA ZA PREDAJU ZAHTEVA

Zemun – Kosovska 9

MZ Nova Galenika ul. Momčila Radivojevića 34-36

MZ Zemun Polje, ul. Dušana Mađarčića Korčagina 5

Altina – OŠ ”Sava Šumanović”, ul. Dobanovački put br.107

Batajnica – (JUM) ul. Pukovnika Milenka Pavlovića 3a

Busije – IO OŠ ”Branko Radičević”, ul. Episkopa Save Trlajića 2

MZ Ugrinovci, ul. Beogradska br.1

Grmovac – parohijski dom, ul. 4. Nova BB

Za prijavu je potrebno da građani prilože navedenu dokumentaciju:

Zahtev – glasi na vlasnika porodične stambene kuće, odnosno stana u stambenoj ili stambeno-poslovnoj zgradi

Očitane lične karte (fotokopije u slučaju da je lična karta bez čipa) vlasnika i članova njegovog domaćinstva

Geodetski snimak objekta – ukoliko objekat ima posebne delove (stanove), geodetski snimak posebnog dela

Akt kojim se dokazuje pravo svojine na nepokretnosti

Izjava

Uplatnica

Na sajtu opštine preuzmite priloge:

zemun.rs

Tagovi:

Pročitajte još: