POZIVAMO MLADE ZEMUNCE – KREIRAMO BUDUĆNOST

POZIVAMO MLADE DA NAM POMOGNU U IZRADI Lokalnog akcionog plana (LAP) koji će predstavljati osnov za rad Kancelarije za mlade i smernicu za razvoj omladinskog sektora u budućnosti.

Lokalni akcioni plan za mlade treba da obuhvati sve oblasti značajne za razvoj mladih, kao što su: zdravlje, obrazovanje, zapošljavanje, kultura i stvaralaštvo, preduzetništvo, bezbednost, slobodno vreme, životna sredina, mladi talenti, mladi u konfliktu sa zakonom, participacija mladih u donošenju odluka, informisanje, socijalna politika prema mladima i dr.

Hvala vam što učestvujete u izradi važnog strateškog dokumenta koji će uticati na kreiranje projekata i programa kojima se unapređuje položaj mladih u Gradskoj opštini Zemun.

ANKETA

Tagovi:

Pročitajte još: