Preduzete mere: Raste nivo Dunava u Zemunu!

Redovna odbrana od poplava ne bi trebalo da izazove paniku kod građana. Na porast vodostaja Dunava i Save u Srbiji uticale su padavine u Austriji, Slovačkoj i Češkoj. Kada je u pitanju Beograd, RHMZ je u stalnom kontaktu sa nadležnim službama i savetovali smo EPS da počne sa većim ispuštanjem vode na HE „Đerdap“ – rekao je za „Blic“ Dejan Vladiković, hidrolog RHMZ.

Prema njegovim rečima, kod Beograda i kod Zemuna neće verovatno biti proglašena redovna odbrana od poplava, osim kod Kule Nebošja gde je to već i učinjeno. Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda i ekipe vodoprivrednih preduzeća konstantno prate situaciju na terenu.

Prema njegovim rečima, kod Beograda i kod Zemuna neće verovatno biti proglašena redovna odbrana od poplava, osim kod Kule Nebošja gde je to već i učinjeno.

U skladu sa tim, na desnom nasipu i obaloutvrdi uz Dunav od Kule Nebojša do Bastiona Sv. Jakova Stručne službe JVP „Srbijavode“ i nadležno vodoprivredno preduzeće JVP „Beogradvode“ sprovode dvadesetčetvoročasovno dežurstvo i preduzimaju sve mere i aktivnosti u skladu sa Opštim i Operativnim planom odbrane od poplava na vodnoj jedinici „Beograd“.

Kako je saopšteno službe redovno prate stanje na terenu uslovljeno kretanjem vodostaja reka Dunav i Sava kao i stanje zaštitnih vodnih objekata. Angažovane su pumpe na prepumpavanju procedne vode iz šahta sabirnog cevovoda sa ciljem obaranja nivoa vode kako bi se u slučaju plavljenja stvorili adekvatni uslovi.

Tagovi:

Pročitajte još: