PRODUŽENA LINIJA METROA U ZEMUNU: Od Železničke stanice Zemun do Bežanijskog groblja

JKP Beogradski metro i voz raspisao je javnu nabavku za izradu Digitalnog topografskog plana Linije 2 beogradskog metroa. Linija 2 beogradskog metroa od stanice kod Novog bežanijskog groblja do stanice u Mirijevu ima ukupnu dužinu od oko 21 km sa ukupno 23 stanice. Na krajnjem terminusu Linije 2 predviđena je izgradnja zajedničkog depoa za linije 2 i 3 metroa okvirne površine 38ha, koji će se nalaziti zapadno od Bežanijskog groblja.

U odnosu na ranije predstavljene planove (na slici iznad), dakle, linija 2 je produžena od Železničke stanice Zemun do Novog bežanijskog groblja.
Granica snimanja Linije 2 na deonicama između stanica treba da obuhvati koridor ukupne širine 160m, po 80 m levo i desno od osovine trase Linije 2 metroa. U zoni stanica granica snimanja je proširena, po 160m od osovine trase u dužini od 200m. Granica snimanja za depo, obuhvata površinu 80m širu od definisane granice za igradnju depoa, kao što je prikazano u grafičkom prilogu.

Ukupna površina obuhvata granice snimanja iznosi oko 425 ha.
U okviru usluge snimanja digitalnog topografskog plana za potrebe izrade planske i tehničke dokumentacije Linije 2 metroa, potrebno je izvršiti snimanje železničkog tunela Vračar sa dve odvojene tunelske cevi. Granica snimanja tunela iznosi po 80m levo i desno od mesta ukrštanja linije 2 metroa sa tunelom. Snimanjem je potrebno utvrditi tačnu poziciju osovine i nivelete tunela, kao i dimenzije i oblik poprečnog preseka tunela.

Snimanjem nije potrebno obuhvatiti deonicu Linije 2 između stanica Sava centar i Manjež. Za tu deonicu koja se razrađuje kroz Idejni projekat prve faze Linije 1 metroa, digitalni topografski plan snimljen je u prethodnom periodu.
Rok za podnošenje ponuda je 1. jul 2021. godine, a više detalja pogledajte OVDE.

ekapija

Tagovi:

Pročitajte još: