REKONSTUKCIJA KANALIZACIONE MREŽE U ALASKOJ I ULICI LAZE JOVANOVIĆA PORCIJA U ZEMUNU

Na inicijativu građana izvedeni su radovi na kompletnoj rekonstrukciji kanalizacione mreže u Alaskoj ulici. U drugoj fazi radova zamenjene su rigole i dotrajali slivnici i asfaltirano je oko 800 kvadrata saobraćajne površine.

Takođe, izvedeni su i radovi na izgradnji novih pešačkih staza u Ulici Filipa Višnjića, čime je omogućeno nesmetano i bezbedno kretanje pešaka. U toku su i radovi na kompletnoj zameni kišne i fekalne kanalizacije u Ulici Laze Jovanovića Porcija kojim će se otkloniti dugogodišnji problemi građana ovog dela Zemuna. Pored zamene dotrajale kanalizacione mreže, radovi obuhvataju i zamenu rigola i slivnika, kao i kompletno asfaltiranje saobraćajne površine na kojoj se radovi izvode.

Tagovi:

Pročitajte još: