RUKOVODSTVO OPŠTINE ODRŽALO TRIBINE U SVIM ZEMUNSKIM NASELJIMA

U cilju sveobuhvatnog i jasnog informisanja građana Zemuna o načinu pojednostavljenog prijavljivanja za priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu (struju, vodu, gas, grejanje i kanalizaciju), predsednik Gradske opštine Zemun Gavrilo Kovačević sa saradnicima održao je tribine i u zemunskim naseljima Zemun Polje, Ugrinovci, Altina, a završna je održana u centru Zemuna.

”Želja nam je da svi što lakše uz pomoć opštinskih službi kompletirate neophodnu dokumentaciju kako bi se prijavili za legalne komunalne priključke. Maksimalno je pojednostavljena procedura za podnošenje zahteva, a Gradska opština Zemun će, sa svoje strane, angažovati stručne službe da efikasno pomognu građanima”, rekao je predsednik Gradske opštine Zemun Gavrilo Kovačević i podsetio okupljene da ne moraju bez potrebe dolaziti na Magistratski trg, već da se zahtevi mogu predati na osam punktova na teritoriji Zemuna.

U direktnom razgovoru sa građanima potanko i detaljno su objašnjene administrativne procedure, koja su neophodna dokumenta da bi se podneo zahtev i o načinu prijave, jer rok za podnošenje zahteva teče već od 15. septembra, zaključno sa 15. oktobrom.

Stupanjem na snagu Uredbe o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata, vlasnicima porodičnih stambenih objekata ili stana koji je izgradnjom, odnosno kupovinom trajno rešavao svoje stambeno pitanje omogućeno je podnošenje zahteva za privremeno priključenje na komunalnu infrastrukturu uz minimalnu dokumentaciju: zahtev, ličnu izjavu overenu kod notara, očitanu ličnu kartu, geodetski snimak i jedan od dokaza o pravu svojine na nepokretnosti.

Tagovi:

Pročitajte još: