SPISAK ULICA U ZEMUNU KOJE ĆE DANAS BITI BEZ STRUJE

09:00 – 14:00

JASENOVAČKIH MUČENIKA : 4-42,1-23,29,33-37

BELEGIŠKA: 2A-38,42-66,70-76,1-33

BRAĆE GAVRILOVIĆA: 2-30G,1-1G,5-19A,25A-37N,43B-43Ž

BRANKA ŽIVKOVIĆA: 2-30,1-61

VELIKE MEĐE NOVA 19: 6

VOJAČKA: 12-44A,48-88,96-102,7-15,19-25A

VOJVODE NIKOLE STANjEVIĆA : 44-64,29-39,43

Velike Međe Nova 18: 46,25

DRAGE MIHAJLOVIĆA: 60-80,55-79

DRAGUTINA ĐORĐEVIĆA : 6-10,14,1-11

Železnička Kolonija : 29

IRIŠKA: 2-22,26,30-40,1-29

KRALjA STEFANA TOMAŠA : 2-4,8,18-32,38,1-57,63-65

MATROZOVA: 1-3,7-31

MLADIH GORANA: 2-100,1-55

NIKOLE DEMONjE: 2-40C,1-31R

POSAVSKA: 2-2C,6-44,1-31,35-35A

CARICE JELENE : 28-72,29-75

ŠANGAJSKA 1 DEO: 36-38e,42a-44,25j-27d

ŠANGAJSKA: 2-74A,1-81

10:00 – 11:00

BATAJNIČKI DRUM: 23

Tagovi:

Pročitajte još: