Spisak ulica u Zemunu koje sutra neće imati struju!

08:30 – 11:30

Marije Bursać: 24, Mozerova : 10-46d,50-52a,64-70,76,11-27,31-31a, Vinarska : 2-18v/2,1-23, Živka Petrovića : 60-70,55-55c,59,

ZEMUN

12:00 – 14:00

Majakovskog: 26,34-36,

Tagovi:

Pročitajte još: