Srpsko-kineski industrijski park niče pored Pupinovog mosta na Dunavu

Vlada Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta „Srpsko-kineski industrijski park Mihajlo Pupin“.

U dokumentu objavljenom u Službenom glasniku, navodi se da se je tako obezbeđen osnov za izgradnju i održivi razvoj tog industrijskog parka na delu teritorije beogradske opštine Palilula.

Lokacija budućeg industrijskog parka je na levoj obali Dunava u neposrednoj blizini mosta Zemun-Borča, poznatog i kao Pupinov most, sa severne strane postojeće obilaznice, navodi se u uredbi.

Dominantna namena zemljišta je poljoprivredna, ispresecano je meliracionim kanalima, nekategorisanim putevima uz pojas zaštitnih šuma.

U okviru kompleksa je i nekadašnja farma koja nije u funkciji.

Površina u okviru granice Prostornog plana je 504,2 hektara.

Kako je predviđeno uredbom, područje Parka „Mihajlo Pupin“ podeljeno je na tri zone: Međunarodni trgovinski centar, Industrijski park i Park visokih tehnologija.

1.U okviru Međunarodnog trgovinskog centra, na 12,1 hektar, biće berza za razmenu robe, logistički i skladišni centri, restorani i šoping centar, maloprodajne prodavnice…

2.Industrijski park zauzima najveću površinu kompleksa i u okviru njega predviđena je izgradnja industrijskih postrojenja, skladišta, poslovnih zgrada, stambenih prostora za zaposlene (apartmana za zaposlene), drugih pratećih sadržaja, kao i zgrada za upravljanje parkom. Planirana industrijska postrojenja biće iz oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda, proizvodnje tekstila i odevnih predmeta, predmeta od kože, materijala za izgradnju kuća (drvenih panela, furnira, podnih obloga, sanitarija, elektroopreme i sl.), proizvodnja i kompletiranje kućnih aparata, kao i elektronskih uređaja (mobilnih telefona, muzičkih uređaja i sl.), proizvodnje hemijskih i farmaceutskih proizvoda, izrade komponenti za automobile (rezervnih delova, elektro opreme, baterija i sl.) i izrada opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

3.Park visokih tehnologija biće smešten u centralnom delu kompleksa na 18,49 hektara. U okviru njega je predviđena izgradnja poslovnih zgrada namenjenih za razvoj visokih tehnologija, poslovno-administrativnih prostora, kao i pratećih sadržaja – restorana i maloprodajnih objekata.

 

Tagovi:

Pročitajte još: