STARA CARINARNICA – DVA I PO VEKA ZEMUNSKE ISTORIJE

Jedno od najdrevnijih zdanja u Zemunu, Carinarnica u Zmaj Jovinoj ulici broj 26, izgrađeno pre 241 leta (1781. godine), starina je sa bogatom i, uporedimo li je sa ljudskom sudbinom, burnom istorijom.

Pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda od 1965. godine Carinarnica je proglašena jednim od 39 nepokretnih kulturnih dobara u Zemunu, a i nalazi se u zaštićenoj ambijentalno – prostornoj celini Staro jezgro Zemuna, koja je pod nadležnošću Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Izgradnjom Pristaništa na Dunavu Zemun ima ambicije da zauzme jedno od značajnijih mesta na turističkoj mapi Beograda i Srbije, a prvi susret sa varoši je upravo stara Carinarnica.

Na samom uglu Zemunskog keja i Zmaj Jovine ulice nalazi se na dvotraktna zgrada sa baroknim konstrukcionim svodovima prizemlja koji vode u prostrano dvorište. Nekada su tu bili magacini srušene Solane ili Solare, Tridesetničarsko- solarskog ureda, na čijim je temeljima nikla nova zgrada.

Carinarnica je simetrično komponovana i oblikovana u duhu klasicizma sa karakterističnim trouglastim zabatom na sredini glavne fasade i predstavljala je jedan od najznačajnijih objekata privrednog i urbanog razvoja Zemuna. Svedočanstvo je značajnog istorijskog položaja zemunske varoši na granici dvaju carstava, Austro-ugarskog i Osmanskog.

Magacini za tovare koji su pristizali lađama Dunavom, sa kancelarijama za carinske službenike na spratu vrveli su tih godina i bili središte varoši, sve do Drugog svetskog rata, kada se u Carinarnicu smešta vojska Vermahta.

Na kratko je u tom periodu nemačke okupacije Carinarnica bila pretvorena i u džamiju, koja je služila u njoj privremeno smeštenim muslimanskim izbeglicama iz ratom zahvaćenih krajeva.

Od kraja oktobra 1944. godine, partizani Carinarnicu pretvaraju u zatvor za okupatore.

Posle Oslobođenja, nekadašnje kancelarije postaju stanovi za porodice koje su tokom Drugog svetskog rata ostale bez imovine i naseljene u Zemunu. Danas se koristi za stanovanje, skladištenje i ugostiteljstvo.

Tagovi:

Pročitajte još: