Danas ovo naselje u Zemunu bez struje!

08:30 – 13:30

Naselje Zemun Polje: Alfreda Nobela : 4,12-14,22-36,1,5-13a,17-21,25-31, Beže Albahari: 10-14, Franje Krča: 66-74a,106-154,158,51-83,87-97, Jaroslava Čermaka: 2-4,8-10,14-22, Jeremije Stanojevića : 2-6,1-3,7, Jovana Tucakova : 4,10,14-18,1-5,9,15-23, Marka Milanovića: 2-22,1-7, Mihajla Pupina: 2-34,1-11, Negovana Ljubinkovića: 34,44-46a, Olge Petrov: 2-22,1-7, Pere Kosorića: 17-27, Psačka: 2-16,3,11-13, Šandora Majora: 2-26,1-5, Siniše Bognera: 8-16,1-7, Tronoška : 2, Žike Mesarovića: 2-32,1-17,

Tagovi:

Pročitajte još: