TESTIRANJE I UPIS BUDUĆIH ĐAKA PRVAKA

Podnošenje zahteva izabranoj školi za upis dece u prvi razred počinje 1. februara. Postoji i mogućnost upisa dece sa područja druge škole, na zahtev roditelja u skladu sa prostornim i kadrovskim mogućnostima škole.

Škola je dužna da obavesti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika o odluci po njegovom zahtevu za upis deteta van područja škole do 30. aprila tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis.

Za prijavu deteta na uvid se podnosi važeća lična karta, sa adresom roditelja ili staratelja, kao i rešenje o starateljstvu za decu pod starateljstvom.

Takođe, na portalu eUprava   dostupna je  nova usluga –  elektronski upis (eUpis) za zakazivanje testiranja i upis budućih đaka prvaka. Ovim je pojednostavljen način zakazivanja termina u osnovnoj školi za upis i testiranje deteta.

Na portalu eUprave dostupan je i imenik sa kontaktima svih osnovnih škola, kao i kontakt centar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

 

 

Tagovi:

Pročitajte još: