Toplana u ovom zemunskom naselju u budućnosti će raditi na geotermal

Menadžmentu Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane” danas je održana prezentacija o mogućnosti eksploatacije geotermalne energije na tri najperspektivnije lokacije toplana i kotlarnica sistema „Beogradskih elektrana”. Studija Rudarsko-geološkog fakulteta je detaljno analizirala toplane „Batajnica”, „Borča” i „Dunav” i u svim područjima utvrđen je potencijal geotermalnih voda od 5 MW do 20 MW (po jednom geotermalnom sistemu).

Kako je saopšteno iz JKP-a „Beogradske elektrane” u zaključku Naučne studije o mogućnosti korišćenja geotermalne energije iz dubokih bušotina u sistemu daljinskog grejanja grada Beograda, konstatovano je da je eksploatacijom geotermalne energije na jednoj od tri najperspektivnije lokacije, toplani Batajnica, moguća supstitucija 90 odsto godišnje količine postojećeg fosilnog energenta koju koristi ova toplana. To je veliki potencijal za dominatno korišćenje obnovljivog izvora energije za grejanje potrošača koji se snabdevaju iz te toplane.

Mogućnosti eksploatacije geotermalne energije iz dubokih bušotina na teritoriji grada Beograda su prvi put sagledane primenom naučnih metoda obrade prikupljenih podataka. Geološki podaci dobijeni su istraživanjem, merenjem i sagledavanjem arhivskih materijala, a korišćeni su i zabeleženi podaci parametara rada postrojenja toplana i kotlarnica preduzeća.

Pored smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu usled smanjenja upotrebe fosilnog energenta, očekuju se i značajne ekonomske uštede.

– Plan „Beogradskih elektrana” je da u toku ove godine budu uložena sredstva u sledeću fazu istraživanja i izgradnju istražne bušotine koja bi trebalo da potvrdi predviđene parametre geotermalnih kapaciteta u toplani Batajnica – najavio je direktor JKP „Beogradske elektrane” Vanja Vukić.

Očekuje se da bi već početkom grejne sezone 2025/26. bilo moguće korišćenje geotermalne energije za potrebe grejanja potrošača koji se snabdevaju iz toplane „Batajnica”, navodi se u saopštenju.

Tagovi:

Pročitajte još: