TRIBINA O VRAĆANJU VLASNIŠTVA NAD POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U ZEMUNU

Prva tribina u nizu za poljoprivrednike održana je u prostoru JUM-a u Batajnici, sa ciljem da se vlasnici parcela, a koji nisu u međuvremenu ostvarili svoje pravo na vraćanje poljoprivrednog zemljišta u svojinu, informišu o načinu postupanja i koracima koje treba da preduzmu kako bi ovaj dugogodišnji problem bio rešen.

Predsednik Gradske opštine Zemun Gavrilo Kovačević upoznao je prisutne o inicijativi koju je Opština pokrenula, i naglasio da je formirana Radna grupa na nivou Opštine, koja će pratiti dinamiku postupanja, informisati vlasnike poljoprivrednog zemljišta o procedurama i koordinirati sa nadležnima, u cilju pozitivnog ishoda u interesu građana.

Poljoprivrednici su od starne stručnih službi upućeni na koji način treba da se prijave, odnosno evidentiraju kako bi pokrenuli postupak da iz statusa sadašnjih korisnika zemljišta postanu imaoci svojine. Odlukom o određivanju zemljišta koje prestaje da bude gradsko građevinsko zemljište i građevinsko zemljište u KO Batajnica, koju je donela Skupština GO Zemun 1991. godine, taksativno su navedene parcele koje mogu da uđu u postupak vraćanja u raniji režim svojine.

Opština Zemun je u prethodnom periodu održala sastanke sa nadležnima iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za poljoprivredno zemljište i Državnog pravobranilaštva Republike Srbije na kojima su dogovorene procedure postupka vraćanja zemljišta u raniji režim svojine.

Na tribini su učestvovali i članovi Veća GO Zemun Boško Radovanović i Vukašin Bojović.

Građani su imali priliku da dobiju odgovore u vezi sa svim postupanjima i potrebnoj dokumentaciji. Stručne službe Opštine biće im na raspolaganju u postupku ostvarivanja prava nad poljoprivrednim zemljištem.

Tagovi:

Pročitajte još: