“Tuđman tražio od generala da bombarduju Zemun”

Vojna operacija “Oluja” bila je planirana dve godine ranije pod kodnim nazivom “Vjetar”, a tadašnji predsednik Hrvatske Franjo Tuđman predlagao je svojim generalima da se u toj akciji niz Savu i Dunav puštaju čamci sa eksplozivom i pokuša raketno dejstvo na Zemun!

O tome govori stenogram sastanka Tuđmana sa vojnim vrhom u Banskim dvorima, koji je sada dostupan i srpskom pravosuđu u bazi dokaza Haškog tribunala, a transkript sa brionske sednice glavnog stožera Oružanih snaga Hrvatske od 31. jula 1995. godine jasno ukazuje na genocidnu nameru vrhovnog komadanta koji je izdao zapovest:

– Srbe treba udariti tako jako da nestanu.

Četiri dana kasnije, ekskluzivno navodi današnja Politika, hrvatska vojska je iz 31 pravca izvršila sveopšti napad na teritoriju tadašnje Republike Srpske Krajine, zaštićene zone UN, usled čega je većinsko srpsko stanovništvo bilo prisiljeno da napusti vekovni životni prostor i da se u kolona dugim više od 100 kilometara bez hrane i vode povlači u pravcu Republike Srpske i dalje prema Srbiji.

– Uvidom u strogo poverljiva vojna, diplomatska i dokumenta Vllade Republike Hrvatske, utvrđuje se da je “Oluja” u širem kontekstu predstavljala fazu ostvarenja strateških planova SAD i EU. Vidljivo je iz tih dokumeta da se Amerika tobož zvanično protivi vojnoj akciji, a u stvarnosti podržava i pomaže Tuđmana – kaže advokat Dušan Bratić koji godinama prikuplja podatke i kompletira širu sliku zločina.

Prema njegovim rečima iz dokumenata je vidljivo da je tobožnje protivljenje SAD operaciji zapravo čista farsa.

– U stvarnosti SAD pomažu Tuđmanu uslovljavajući ga jedino time da akcija ne traje duže od sedam dana i da se ne vrše ratni zločini. Čak i ambasadora u Zagrebu Pitera Galbrajta stavlja faktički u funkciju Tuđmanovog pomoćnika, a pri ambasadi se formira tim za sve neophodne pomoći – ističe Bratić.

Advokat ističe da je nakon otvaranja baze Haškog tribunala za potrebe nacionalnih pravosuđa kompletirana slika o događaju iz avgusta 1995. godine.

– Među dokazima je i stenogram sa Banskih dvora gde Tuđman predlaže generalima da sa raketama dometa 50 kilometara pokuša dejstvovati po molu u Zemunu i da se niz Savu i Dunav puštaju čamci sa eksplozivom radi rušenja mostova i sejanja straha u Srbiji – naveo je Bratić.

Vesti online

Tagovi:

Pročitajte još: