Tužilaštvo podnelo optužni predlog zbog nelegalne gradnje u Zemunu!

Oba lica su u najkraćem roku saslušana i prilikom saslušanja u potpunosti priznala izvršenje predmetnog krivičnog dela

Povodom zatvaranja gradilišta u Zemunu u Ulici Dobanovački put 16a dana 25. oktobra, a o čemu je javnost već bila obaveštena, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu odmah preduzelo dokazne radnje. Utvrđeno je da je i pored zatvaranja gradilišta investitor nastavio gradnju na objektu na gorepomenutoj lokaciji, a daljom analizom činjeničnog stanja i dostupnih dokumenta odmah je utvrđeno da je investitor R.Z. a ne P.M. koji se tako predstavljao, te su oba lica u najkraćem roku saslušana i prilikom saslušanja su u potpunosti priznala izvršenje predmetnog krivičnog dela.

Danas je Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo optužni predlog protiv R.Z. (41) inače direktora pravnog lica “Una Kop” i P.M. (62) zbog postojanja opravdane sumnje je R.Z. izvršio krivično delo Građenje bez građevinske dozovle u čemu mu je sa umišljajem pomogao P.M..

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je predložilo da Treći osnovni sud u Beogradu nakon održanog glavnog pretresa i izvedenih dokaza, okrivljene oglasi krivima, te da okrviljenom R.Z. opozove prethodno izrečenu uslovnu osudu i osudi na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest meseci kao i da mu izrekne novčanu kaznu u iznosu od 1.000.000,00 dinara, a da okrivljenom P.M. izrekne uslovnu osudu na taj način što će mu utvrditi kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest meseci i istovremeno odrediti da se ovako utvrđena kazna neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku proveravanja u trajanju od četiri godine ne izvrši novo krivično delo kao i da ga osudi na plaćanje novčane kazne u iznosu od 500.000,00 dinara.

Tagovi:

Pročitajte još: