U pripremi obnova železničkog depoa u Zemunu – Raspisan tender za izbor projektanta

Srbija voz je raspisala javni poziv za izradu projekta rekonstrukcije regionalnih depoa čija je procenjena vrednost bez PDV-a 3,5 mil RSD.

– Imajući u vidu vreme izgradnje i prethodnu namenu objekata za održavanje voznih sredstava u Zemunu, Lapovu, Zaječaru, Zrenjaninu, Somboru i Vršcu kao i to da je uvođenjem u vozni park novih serija vozila postojeća infrastruktura za održavanje voznih sredstava u Srbija voz a.d. postala je nefunkcionalna i otežani su uslovi za izvođenje radova na održavanju novih voznih sredstava. Uslovi održavanja novih voznih sredstava nose sa sobom potrebu da se raspolaže sa odgovarajućom specijalizovanom opremom i postrojenjima, te je zato neophodno obezbediti nova i savremena sredstva za rad i prilagoditi postojeće kapacitete uslovima koji su zahtevani za nova vozna sredstva – ističe se u tenderskoj dokumnetaciji.

Rekonstrukcijom hala i radionica i nabavkom nove i savremene opreme za održavanje će se smanjiti vreme zadržavanja vozila u radionicama, povećaće se raspoloživost vozila povećanjem tehničke ispravnosti, a to će rezultovati smanjenim troškovima tekućeg održavanja. Ulaganjem u kolosečne kapacitete će omogućavati najbrže dostavljanje voznih i vučnih sredstava u hale i radionice, dodaje se.

Deo infrastrukturnih instalacija (grejanje, vodovod i kanalizacija, koloseci i skretnice) zbog dotrajalosti zahtevaju izradu potpuno novih sistema. U cilju poboljšanja uslova za rad zaposlenih, neophodna je rekonstrukcija i svih prostorija za rad i boravak radnika i prilagođavanje uslova okoline i poslovnog prostora.

Predviđeno je dodatno termoizolovanje objekata i zaptivanje, centralno grejanje radnog prostora na gas, kao i mogućnost ugradnje solarnih panela na krovovima hala i zgrada koje su orjentisane na južnu stranu. U pogledu zadovoljavanja uslova energetske efikasnosti predviđena je automatizacija i praćenje rada sistema grejanja i hlađenja, osvetljenja (uvođenje BMS-a) kao i uvođenje softvera za energestski menadžment kojim bi se pratila, optimizovala i racionalizovala potrošnja energenata.

Dobijanje lokacijskih uslova zahteva izradu idejnog rešenja, koje će projektant uraditi prema važećem Zakonu o planiranju i izgradnji i pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, stoji u projektnom zadatku.

Idejno rešenje je potrebno izraditi za potrebe pribavljanja lokacijskih uslova, izradu idejnog projekta i kao deo urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije.

Ponude se podnose do 7. aprila

Tagovi:

Pročitajte još: