U Prvomajskoj se gradi stambeno poslovni prostor sa lokalima, apartmanima…

Prvomajska ulica u Zemunu na broju 119 mogla bi da dobije dva stambeno – poslovna objekta (ulični – objekat A i dvorišni – objekat B) spratnosti 2Po+P+5+Ps, koja su povezana zajedničkom podzemnom garažom.

Objekat A – u prizemlju je predviđen lokal površine 154.67 m2 sa jednim delom površine u podrumskoj etaži 55.94 m2 (ukupna površina 210.61m) i drugi lokal površine 23.85 m2.

Na prvom spratu su predviđena tri poslovna apartmana sa svojim stepeništem i jedan stan sa stepenišnim čvorom stambenog dela.

Na drugom, trećem, četvrtom i petom spratu je koncipirano po pet stanova. Na povučenom spratu su predviđena tri stana.

Objekat B – je smešten u dvorišnom delu parcele i dvostrano je uzidan, a do njega se dolazi kroz pasaž uličnog objekta. U prizemlju je predviđen poslovni prostor podeljen na dva lokala – lokal 1 površine 78 m2 i lokal 2 površine 80 m2.

Na prvom, trećem, četvrtom i petom spratu je predviđeno po tri stana, a na drugom i povučenom spratu po dva stana.

Garaža je koncipirana u sistemu polunivoa i po veličini se svrstava u garaže srednje veličine. U garažu se pristupa iz Prvomajske ulice pomoću rampe širine 5,5m. Planiran broj parking mesta je 53 od čega je 10 PM na parking

platformama. Od ukupnog broja parking mesta, četiri su predviđena za osobe sa invaliditetom.

Zelene površine koje se formiraju iznad podzemnih delova objekta uređuju se u formi krovnog vrta.

Investitor je Perim doo iz Beograda, obrađivač urbanističkog plana Aula doo, a idejnog rešenja Giotto doo.

Tagovi:

Pročitajte još: