U UTORAK OVE ULICE U ZEMUNU BEZ STRUJE!

BUDA BUDISAVLJEVIĆA: 20-22,28,34-36,46-52,60-72,1-5,15,25-27,31,35,39,45,53,59-61

Begečka: 2-8,14-16,20-26,30,34,38,42-46,58-60,68,72,1A-3,7,11,15-17,27-31,35,43,55-59,63,71

DUŠANA LETICE : 8,5-7

EPISKOPA SAVE TRLAJIĆA: 2-6,12-16,20-28,38,46-48,54,58,62-64,1A,7-13,17,23,29-39,49-51,55-69

ZEMUNSKA: 193-195Ž,233-233D

KRIVAJSKA: 36,44-48,68B

MATA KOSOVCA: 5-7

MILANA RADEKE: 2,8-14,26-30,36-42,50,56,60,78-82,1,5-9,15,21-25,29,37-39,43-47,53,59,67-71,75,79

MIRKA KOROLIJE: 2,12

MOROVIĆKIH ŠUMA: 2,8-26,30-44,50-52,56,60,64,68-70,13-15,21-27,31-41,45-51,55,61-65,75

NIKOLE BEGOVIĆA: 2-28,36-40,44-48,56,1-15,19-33,37-49,53A

NIKOLE ZORIĆA : 2,6-10,16-18,1-17

OBEDSKA: 12-24,15-25

PROTE JEFTIMIJA IVANOVIĆA 1 DE: 28-30,34-36,31,35

SVETOZARA BOROJEVIĆA OD BOJNE: 12,18-20,26-28,32,48,52-56,5-7,15,23-25,37

SEKULE VITKOVIĆA: 2-6,10-18,22-30,34-38,42,46-48,52-56,60-62,5,9,17-33,37-47,53-59,65-67

SOMBORSKIH SALAŠA: 2,8-12,18-28,32,36-38,56-60,66,70,80,84,7-9,17,25-29,35-39,43,47,55-57,65-71,79

STEFANA KNEŽEVIĆA: 20-22,28-36,72,78-80,88,92,5-9A,13-21,87A,95

ČEHA STAVELA: 4,26,23

08:00 – 13:00

Ljiljane Krstić : 2A-2E,1A

UGRINOVAČKI PUT 7 DEO: 8-10

Ugrinovački Put: 64-66A,70B,61-63E

Tagovi:

Pročitajte još: